Záznamy z kamerových systémov parlamentu na webe

Kde sa vzal tu sa vzal, v médiách sa objavil videozáznam zobrazujúci poslanca nášho národného parlamentu ako prostredným prstom salutuje inému poslancovi. Záznam bol zverejnený na SME.sk pod názvom Hlina zverejnil záznam, ako mu Bugár ukázal prostredník (VIDEO). Bez ohľadu na politickú orientáciu, ako aj prípadnú dilemu, či si to ten druhý pán poslanec zaslúžil je takéto konanie prinajmenšom nevhodné.

Nesporným však zostáva fakt, že záznam z kamerového systému sa ocitol niekde, kde to legislatíva bez splnenia určitých náležitostí nepredpokladala. Podľa zákona o ochrane osobných údajov je záznam z kamerového systému osobným údajov, ktorý môže niesť dokonca aj znaky osobných údajov osobitnej kategórie. V prípade monitorovania platia prísne pravidlá už aj pre priestory prístupné verejnosti, nie to ešte pre priestory, kam má verejnosť prístup značne sťažený či dokonca úplne znemožnený.

Už pri monitorovaní priestorov prístupných verejností platí jednoznačné obmedzenie použitia záznamu pre priestupkové konanie či trestné konanie. Záznamy z kamier nie je možné poskytovať ani sprístupňovať iným subjektom ako sú orgány činné v trestnom konaní či orgány prejednávajúce priestupky. Pre monitorovanie priestorov parlamentu či iných neverejných miest by mali platiť ešte prísnejšie pravidlá vyplývajúce z popisu informačného systému, účelu monitorovania či dokonca právneho dôvodu jeho samotnej existencie.

Bez poznania právneho titulu a tiež bez určenia prevádzkovateľa kamier je viacero vecí stále otvorených a sporných. Je však veľmi málo pravdepodobné, že prevádzkovateľ kamerového systému bol oprávnený záznam z neho poskytovať tretím osobám. Aj keď táto situácia veľmi smrdí porušením povinností prevádzkovateľa informačného systému upravených zákonom o ochrane osobných údajov, bez prešetrenia a poznania všetkých detailov prípadu ide len o domnienku (aj keď veľmi reálnu). Jediný orgán oprávnený takéto prípady prešetriť je Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorý už v minulosti proti zverejňovaniu kamerových záznamov viackrát aj podľa SME.sk zakročil a o jeho negatívnom postoji k nezodpovednému správaniu prevádzkovateľov kamerových systémov jasne hovorí aj rozhovor poskytnutý hovorkyňou úradu pre portál NAJPRAVO.sk.

Takže otázkou dňa stále zostáva: Bol v Národnej rade Slovenskej republiky porušený zákon o ochrane osobných údajov?

2 thoughts on “Záznamy z kamerových systémov parlamentu na webe

  1. mno, podľa mňa to môže byť obyčajný podvrh video. Podoba na oboch spomenutých síce je, ale nikto by nedal ruku do ohňa za to, že to podvrh nie je. A kto sú tí ďalší dvaja za nimi ? celá tá gestikulácia, mimika a reč tela mi nepríde, žeby patrila b.b. …
  2. „Pre monitorovanie priestorov parlamentu či iných neverejných miest by mali platiť ešte prísnejšie pravidlá vyplývajúce z popisu informačného systému, účelu monitorovania či dokonca právneho dôvodu jeho samotnej existencie.“
    nejaka referencia pre toto tvrdenie v zakone?
    je to predsa presne naopak – vyznamnejsie su chranene verejne dostupne oblasti

Pridaj komentár