Vyhľadávače v zornom poli ochrancov osobných údajov

Po webe možno nájsť hromadu diskusií o tom čo sú osobné údaje a čo nie, rovnako ako aj diskusie o tom aké informácie o svojich používateľoch vyhľadávače zbierajú. No a občas sa nájde aj nejaký odvážlivec, ktorý tieto dve témy spojí dokopy a zamyslí sa nad tým či informácie o požívateľoch, ktoré „buldozérom“ vyhľadávače zhŕňajú do svojich skladov, kde ich do úmoru podrobujú analýzam, možno považovať za osobné údaje alebo skutočne nie. Je však evidentné, že to vôbec nie je jednoduché skonštatovať. Názory sa totiž líšia nielen v závislosti od toho z akého tábora pochádza odvážlivec (vyhľadávače alebo ochrancovia dát), ale aj od toho či je ochranca dát z USA alebo z EÚ. Pohľady na ochranu osobných údajov v týchto dvoch regiónoch vykazujú výrazné rozdiely a vďaka tomu si tieto dva „data protection gangy“ občas nevedia prísť na meno. Jedna strana nepovažuje úroveň ochrany osobných údajov druhej za dostatočnú a tá druhá si „pre zmenu“ to isté myslí o tej prvej.

My sme však v EÚ a v tomto priestore platí „naše“ právo. Po rozum v tejto veci nemusíme cestovať do D.C., ale stačí nám zabehnúť, hoc i virtuálne, do Bruselu. Prevádzkovatelia internetových vyhľadávačov a ochrancovia osobných údajov po sebe poškuľujú nejaký ten čas. Svedčí o tom viacero dokumentov, ktoré vyprodukovali obe strany. Primárne by som však chcel predstaviť práve ten posledný z tábora ochrancov dát. Pracovná skupina článku 29 (WP29) vytvorená Smernicou 95/46/EC o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Smernica 95/46/EC) má vo vzťahu ku Komisii poradný status. O tejto skupine sa príliš nehovorí napriek tomu, že je v Európskej únii „dvorným vykladačom“ smernice a problematiky ochrany osobných údajov.

Vo svojom stanovisku k vyhľadávačom uviedli predstavitelia WP29 zaujímavé pohľady na vec. Nejde síce o nijak záväzný dokument, ale fakt, že členovia WP29 sú predsedovia úradov na ochranu osobných údajov členských štátov EÚ mu výrazne dodáva na vážnosti. Predznamenáva totiž, že v prípade prešetrovania zásahov do ochrany osobných údajov týmito dozornými orgánmi, nebudú ich rozhodnutia nejako výrazne odbáčať od filozofického smeru, ktorý si tu vytýčili. V čom je teda posledné stanovisko k vyhľadávačom prelomové? Asi tým, že bez okolkov prisudzuje pre vyhľadávače povinnosť dodržiavať Smernicu 95/46/EC (často aj keď nemajú HQ – sídlo v EÚ priestore).

Podľa toho čo sa dá zo stanoviska vyčítať sa prevádzkovatelia vyhľadávačov musia správať k informáciám, ktoré majú o používateľoch ako k osobným údajom. Nejde iba o IP adresy a koláčiky (web cookies či flash cookies), ale za zaujímavé sa považujú aj tzv. logy.

U nás (v EÚ) sa teda na vyhľadávače plne vzťahuje legislatíva ochrany osobných údajov a každý vyhľadávač ju má dodržiavať. Na okrídlenú otázku „a co z toho jako vyplývá?“ teda ešte zhrnieme pár zásad, ktoré pre každý vyhľadávač platia:
• spracúvanie osobných údajov len a len na legitímne účely
• vymazanie alebo nezvratná anonymizácia po dosiahnutí účelu
• odôvodnená dĺžka doby uchovávania údajov ako aj expirácia cookies
• rozširovanie užívateľských profilov o údaje, ktoré neposkytli samotní užívatelia len s ich súhlasom
• súhlas treba mať aj na uchovávanie individuálnej histórie vyhľadávania.

A čo používatelia? Používatelia služieb vyhľadávačov majú právo na prístup ku všetkým svojim osobným údajom, vrátane svojich profilov a histórie vyhľadávania, na ich kontrolu a v prípade potreby na ich opravu. Krížová korelácia údajov pochádzajúcich z rôznych služieb patriacich poskytovateľovi vyhľadávača sa môže uskutočniť iba vtedy, ak užívateľ dal súhlas na túto osobitnú službu.

2 thoughts on “Vyhľadávače v zornom poli ochrancov osobných údajov

  1. Osobne by ma zaujímalo ako právo na prístup funguje v praxi.
    Keď sa budeš vracať k tejto téme, bol by som potešený ak by si sa niekedy zamyslel nad otázkou IP – osobný údaj. Nemôžem sa totiž zbaviť pocitu, že zvrat „určiteľnej“ sa vykladá miestami až priveľmi extenzívne. Niekedy mi to pripadá, že keď sa nazvem GKOLSKSL a poviem o tom kamarátovi, že som to ja, tak bude takýto údaj osobný lebo je určiteľný prostredníctvom tretej osoby. Samozrejme ber to s úsmevom, tento príklad 🙂

Pridaj komentár