V Kanade vyšetrujú FACEBOOK

Kanadská komisárka na ochranu súkromia (čosi ako náš ÚOOÚ SR) dostala koncom mája sťažnosť na porušenie Personal Information Protection and Electronic Documents Act a.k.a. PIPEDA (čosi ako náš zákon o ochrane osobných údajov) od skupinky študentov práva.

Sťažnosť podali pod hlavičkou Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic – CIPPIC vedení riaditeľkou tejto inštitúcie Philippou Lawson. Podľa ich analýzy FACEBOOK zlyhal v plnení viacerých požiadaviek vyplývajúcich z PIPEDA pričom:

  • nešpecifikoval každý účel, na ktorý spracúva osobné údaje jednotlivých užívateľov
  • nezískal informovaný súhlas užívateľov a neužívateľov na používanie a zverejňovanie ich osobných údajov
  • neumožnil užívateľom použiť jeho služby bez toho aby mu dali súhlas na spracúvanie osobných údajov a viaceré osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel
  • nezískal jednoznačný (výslovný) súhlas užívateľov na zdieľanie ich citlivých údajov
  • neumožnil užívateľom, ktorí deaktivovali svoje účty jednoduché odvolanie ich súhlasu na zdieľanie informácií
  • neobmedzil rozsah získavaných osobných údajov iba na tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanovených účelov ich spracúvania
  • neinformoval čestne o svojich zámeroch využiť osobné údaje aj na reklamné účely ani o úrovni vplyvu užívateľa na riadenie nastavení týkajúcich sa jeho súkromia
  • nezlikvidoval osobné údaje užívateľov, ktorí prestali využívať jeho služby
  • nezabezpečil ochranu osobných údajov užívateľov pred neautorizovaným prístupom
  • nevysvetlil politiku a procedúry poskytovania osobných údajov tretím stranám – rôznym inzerentom (poskytovateľom reklamy) či vývojárom aplikácií

čo však zrejme nie je všetko, lebo ako uvádza tlačová správa CIPPIC

, študenti vo svojej 35-stranovej sťažnosti identifikovali až 22 zavinených porušení PIPEDA. To, že nejde o hon na čarodejnice podčiarkuje fakt, že niektorí zo študentov pracujúcich na tomto projekte sú zanietení používatelia obviňovanej sociálnej siete. Lisa Feinberg (jedna zo študentov pripravujúcich sťažnosť) v tlačovej správe uviedla: „Mali sme obavy, že FACEBOOK podvádza svojich užívateľov. Prezentuje sa ako sociálny nástroj, ale vykonáva tiež komerčné aktivity ako je cielená reklama. Užívateľa sa musia dozvedieť, že keď sa registrujú na FACEBOOKu, budú zdieľať svoje osobné údaje s poskytovateľmi reklamy“.

Kanadské úrady majú teraz rok na prešetrenie veci a sformulovanie záverov. Vzhľadom na to, že základné princípy ochrany osobných údajov sú vo veľkej miere všade rovnaké, bude zaujímavé sledovať výstupy z tejto kauzy.

Pridaj komentár