Ohrozenie zdravotných údajov 4,9 milióna pacientov v USA

Osobné údaje ľudí, ktorých počet sa pomaly blíži k počtu obyvateľov Slovenska, boli postihnuté bezpečnostným incidentom amerického poskytovateľa zdravotnej starostlivosti TRICARE. Krádežou záloh sa tak do nesprávnych rúk dostali osobné údaje pacientov vojenského zdravotného systému od rokov 1992 do 2011. Údaje pacientov môžu obsahovať čísla sociálneho zabezpečenia, adresy, telefónne čísla a tiež zdravotné údaje ako poznámky lekárov, laboratórne testy či predpísané lieky.

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o najrozsiahlejší incident zahŕňajúci ohrozenie osobných údajov odkedy je v USA účinný Health Insurance Portability and Accountability Act prikazujúci prevádzkovateľovi oznamovať bezpečnostné incidenty.

Pri udalosti takéhoto rozsahu sa jednoducho nedá neopýtať: „Sme na Slovensku skutočne pripravený na eHealth?“

Zdroj: http://www.inforisktoday.com/tricare-breach-affects-49-million-a-4105

Pridaj komentár