Úrad opúšťa jeho podpredseda

Z predkladacej správy materiálu predloženého na rokovanie vlády, ktoré sa uskutoční dňa 11. mája 2011:

Podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Ing. Marián Plachý požiadal predsedu úradu o odvolanie z funkcie podpredsedu úradu, čo odôvodnil tým, že vládni predstavitelia dlhodobo odmietajú rokovania smerujúce k riešeniu kritickej situácie súvisiacej s plnením úloh úradu, vyplývajúcich zo zákona a medzinárodných zmlúv prijatých Slovenskou republikou, ktorá bola vyvolaná permanentným znižovaním rozpočtových ukazovateľov rozpočtu úradu, čo viedlo aj k anulovaniu opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky k odporúčaniam schengenskej hodnotiacej misie a povedie k výraznému znefunkčneniu úradu.

Bez ďalšieho komentáru…viac info na http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19648

Pridaj komentár