TVORÍME si SÚKROMIE (Privacy by Design)

V tomto prípade nejde o bojový pokrik, hoci nadšenie s akým Dr. Ann Cavoukian (Splnomocnenkyňa na ochranu súkromia z Ontária – partnerská inštitúcia nášho ÚOOÚ SR) svoj pohľad prezentuje na všetkých relevantných fórach to môže naznačovať. Pojem PRIVACY by DESIGN zaviedla Ann ešte v 90-tych rokoch v snahe nastaviť zrkadlo narastajúcemu systematickému vplyvu informačno-komunikačných technológií a rozsiahlych a navzájom poprepájaných informačných systémov na súkromie jednotlivcov.

Týmto projektom sa sympatická kanaďanka snaží vniesť do povedomia všetkých skutočnosť, že budúcnosť súkromia nie je možné zabezpečiť len obyčajným dodržiavaním predpisov, ale zaistenie dodržiavania práva na súkromie sa musí stať základným (defaultným) modelom správania každej organizácie.

Asi najjednoduchší spôsob, ako si osvetliť o čo v Privacy by Design ide, je 7 princípov, ktoré Ann prezentuje ako základné piliere:

1.  Proactive not Reactive; Preventative not Remedial

Proaktívne konanie by malo predísť problémom, ktoré musí neskôr hasiť reaktívny prístup. Prevencia je totiž častokrát jednoduchšia (a ekonomickejšia) ako snahy o nápravu a odstránenie škôd (pokiaľ je ešte možné).

 

2.  Privacy as the Default

Súkromie chrániaci prístup už pri tvorbe základných nastavení systémov. Maximálna ochrana súkromia by podľa tohto princípu mala byť nastavená už tak povediac od výroby. Tento spôsob by mal zaručiť ochranu aj tým, ktorý neurobia žiadny úkon pre jej zabezpečenie.

 

3.  Privacy Embedded into Design

Ochrana súkromia včlenená priamo do výsledného produktu. Tento princíp nepropaguje dodatočné moduly a nadstavby zabezpečujúce súkromie používateľa, ale propaguje Privacy by Design ako princíp už pri tvorbe systémov, aplikácií či iných produktov.

 

4.  Full Functionality – Positive-Sum, not Zero-Sum

Žiadne vytváranie protikladov ako súkromie vs. bezpečnosť. Nemôže ísť o protiklady. Tento princíp určuje zabezpečenie všetkých legitímnych požiadaviek (tak na bezpečnosť ako aj na ochranu súkromia) rovnako.

 

5.  End-to-End Lifecycle Protection

Ochrana súkromia (a osobných údajov) od počiatky cyklu, keď boli informácie získané až kým nie sú zlikvidované.

 

6.  Visibility and Transparency

Princíp "dôveru, ale preveruj" ako súčasť práce poskytovateľov služieb nielen informačnej spoločnosti. Transparentné postupy umožňujúce priamu kontrolu dodržiavania zásad ochrany súkromia.

 

7.  Respect for User Privacy

Zameranie na užívateľa a jeho právo na súkromie. 

 

Osvojenie týchto princípov tvorcami nových produktov využívajúcich informačno-komunikačné technológie je podľa "filozofie" Privacy by Design cestou, ktorá pomôže ochrane súkromia v treťom tisícročí.


One thought on “TVORÍME si SÚKROMIE (Privacy by Design)

  1. je nieco u nas co by respektovalo PbD?
    nejaka firma alebo soft alebo cokolvek?

    len pre zaujimavost

    janoT

Pridaj komentár