Personal Data Protection and Breach Accountability Act

Americký senátor Richard Blumenthal, demokrat z Connecticutu, predstavil nový návrh zákona, ktorý má zvýšiť ochranu osobných údajov pred online útokmi. Zákon bude tiež sankcionovať prevádzkovateľov, ktorý si nesplnia povinnosť informovania dotknutých osôb. Cieľom navrhovanej legislatívy je primárne stanovenie zodpovednosti firiem a iných osôb, ktoré uchovávajú osobné údaje viac ako 10 000 osôb a zabránenie únikom týchto údajov.

Navrhovaný „Personal Data Protection and Breach Accountability Act“ by tak mohol aspoň čiastočne zmierniť rozdiely medzi EÚ a US legislatívou ochrany osobných údajov.

ZDROJ:
http://www.msnbc.msn.com/id/44491737/ns/technology_and_science-security/