V Spotify sa rozhodli, že skoncujú so zneužívaním rodinných balíkov ľuďmi, ktorí nie sú príbuznými. To sa dá pochopiť, lebo na takýchto používateľoch prichádzajú o príjmy. Rodinné balíky zvyknú zneužívať kamaráti, susedia či spolužiaci, aby za hudbu platili menej. Napriek tomu, že Spotify je európskou firmou a máme fungujúce GDPR, zvolili pomerne riskantný krok. Je ním overovanie polohy prostredníctvom GPS. Ním sa chcú v Spotify presvedčiť, že ich „rodina“ býva skutočne pod jednou strechou. V prípade debaty s dozorným úradom sa však môžu ocitnúť na tenkom ľade, lebo na jednej strane zasahujú do súkromia používateľov a na strane druhej môžu získať nie celkom presné výsledky. Susedia v rámci bytového domu sa môžu naďalej tváriť ako rodina, kým deti dochádzajúce do školy môžu rozvrátiť rodinné konto. Požadovať lokalizačné údaje, keď mi ich získanie negarantuje sledovaný účel tak už môže byť cez čiaru. Najmä, ak by nebolo jednorazové…

Finančná správa SR predložila do NRSR novelu zákona, ktorý by mal meniť fungovanie a používanie systému eKasa. Podľa návrhu ma byť s bločkom identifikovaný aj zákazník a jeho nákup. Štát si od toho sľubuje zefektívnenie výberu daní v kontexte predchádzaniu daňových podvodov. Podľa právnej analýzy EISi, predkladaná Novela nie je v súlade so o všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Facebook prichádza so službou ochrany pred nechceným zverejnením nahých fotografií a videí. Kto ju chce využiť, musí svoje nahé foto poslať Mesengerom. Facebook si z fotiek vyhotoví digitálny odtlačok, ktorý využije na filtrovanie nového obsahu. Identifikovaným fotkám a videám neumožní zverejnenie. Využili by ste túto možnosť? Poslali by ste svoje nahé fotky?

Nositeľné zariadenia – kamery sa stávajú tak rozšírené v radoch polície v USA, že experti spolupracujúci s mimovládkou Constitutional Project dali dokopy návod na ich použitie, bez neprimeraných zásahov do práva na súkromie civilistov ako aj policajtov. Návod obsahuje odporúčania na garantovanie práva vedieť o nahrávaní, možnosť požiadať o vypnutie záznamu, pravidlá pre dobu uchovávania,  ako aj možnosť prístupu k záznamu. 

UPDATE: Spoločnosť Taser ponúkla kamery Axon pre každého policajta zdarma na 1-ročné skúšobné obdobie. Debaty o ich používaní tak budú určite eskalované až na najvyššie miesta.  

Facebook dnes oznámil, že zavádza novú technológiu na ochranu pred nechceným zverejnením intímnych záberov (revenge porn). Takéto snímky možno nahlásiť štandarným spôsobom a preveria ich špeciálne školení pracovníci. Po stiahnutí fotiek je k dispozícii odvolací proces pre prípad chybného posúdenia. Dôležité však je nasadenie mechanizmu porovnávania fotografií, ktorý má zabrániť ďalšiemu šíreniu nechcených intímnych snímok nielen na FB, ale aj v Messengeri a na Instagrame. Ak sa ich niekto pokúsi znovu zdieľať, tak bude upozornený na porušenie pravidiel používania socálnej siete a jeho pokusu bude zabránené.

 

FB má v USA nový sledovací patent

Iba minulý týždeň sa na verejnosti prepierala schopnosť Facebooku sledovať svojich užívateľov aj keď surfujú po iných stránkach. Informoval o tom bloger Nick Cubrilovic a vzápätí to popreli predstavitelia známej sociálnej siete. Napriek sľubom a vyjadreniam Facebooku a tiež po ubezpečení, že cookies použiteľné na sledovanie boli odstránené vyznieva najnovšia informácia z amerického patentového úradu ako výsmech všetkým užívateľom. Facebook si totiž iba niekoľko dní pred ospravedlneniami a sľubmi podal patentovú prihlášku, v ktorej abstrakte sa píše:

„In one embodiment, a method is described for tracking information about the activities of users of a social networking system while on another domain. The method includes maintaining a profile for each of one or more users of the social networking system, each profile identifying a connection to one or more other users of the social networking system and including information about the user. The method additionally includes receiving one or more communications from a third-party website having a different domain than the social network system, each message communicating an action taken by a user of the social networking system on the third-party website. The method additionally includes logging the actions taken on the third-party website in the social networking system, each logged action including information about the action. The method further includes correlating the logged actions with one or more advertisements presented to the one or more users on the third-party website as well as correlating the logged actions with a user of the social networking system“.

Info o tom čo robí užívateľ na stránkach s inou doménou ako facebook.com a použitie týchto informácií pre svoje ciele si Facebook cení tak, že si ich potrebuje chrániť aj podľa patentového práva USA. O úprimnosti k svojim užívateľom preto nemôže byť ani reči. Skôr naopak…a maslo na hlave má po tomto odhalení CEO Mark Zuckerberg.

PATENT: http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=20110231240.PGNR.&OS=dn/20110231240&RS=DN/20110231240

Stop uchovávaniu telekomunikačných údajov

Opäť raz máme čo našim západným susedom spoza rieky Moravy závidieť. V tomto prípade je to prístup k ochrane súkromia a osobných údajov. O monitorovaní telekomunikačnej prevádzky na základe zákona o elektronických komunikáciách a o rôznych snahách o jej obmedzenie vo viacerých krajinách EÚ sme tu už hovorili…

Aktuálne posledný príspevok do kampane proti Smernici o uchovávaní údajov v telekomunikačnej prevádzke prišiel práve z Českej republiky.

Plénum Ústavného súdu vyhovelo návrhu skupinky 51 poslancov Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a dňa 22. marca 2011 zrušilo ustanovenie § 97 odseky 3 a 4 zákona o elektronických komunikáciách a jeho vykonávaciu vyhlášku.

Ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání, se r u š í dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Ústavný súd ČR sa s stotožnil s názorom, že napadnutá právna úprava porušuje ústavnoprávne limity, keďže nespĺňa požiadavky vyplývajúce z princípu právneho štátu a je v rozpore s požiadavkami pre obmedzenie základného práva na súkromie v podobe práva na informačné sebaurčenie v zmysle článku 10 odsek 3 a článku 13 Listiny základných práv a slobôd, ktoré vyplývajú z princípu proporcionality.

Žiadny zo sudcov neuplatnil k nálezu odlišné stanovisko, teda rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne.

Samotný text nálezu je dostupný v elektronickej podobe na
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5075

Mohol by poslúžiť nielen ako inšpirácia, ale aj ako manuál pre obdobný postup na Slovensku.