To, že v USA nám na hraniciach prelustrujú všetky prenosné zariadenia, vypýtajú si heslá do systémov a sociálnych sietí je totálny FAIL, no málokoho to prekvapí. Nečakanou informáciou je však zistenie, že kanadskí colníci majú vo svojom zákone podobné oprávnenie na preskúmanie prinesených zariadení. Týka sa primárne colného konania, no miestna komunita ochrancov súkromia preventívne namieta vágnosť tohto ustanovenia a poukazuje na možnosť zneužitia.

http://globalnews.ca/news/3268531/cellphone-search-at-the-border-cbsa/

ID thieves are coming to town

Úrad komisára pre slobodu informácií a ochranu súkromia z kanadskej provincie Alberta sa pokúsil prispieť k redukcii predvianočného stresu špeciálnou verziou tradične piesne a zároveň aj pripomenúť všetkým hekticky nakupujúcim ľuďom, že si aj v čase vianočného zhonu majú dávať pozor na svoje osobné údaje a súkromie.

Na melódiu vianočnej piesne „Santa Claus is Coming to Town“ prinášame jej text, spoločne s voľným prekladom do slovenčiny:

Christmas shopping tips to protect your privacy

You better watch out (Radšej si dávaj pozor)
For prying eyes (na sliedivé oči)
Your PIN number (svoj PIN kód)
You need to disguise (musíš skrývať)
ID thieves are coming to town (zlodeji identity prichádzajú do mesta)

They want your credit card (Chcú tvoju kreditkartu)
And bank account too (a tiež číslo účtu)
Looking to steal your revenue (ukradnúť ti zarobené peniaze)
ID thieves are coming to town (zlodeji identity prichádzajú do mesta)

Take care when you are shopping (Dávaj pozor pri nákupoch)
Protect all your ID (chráň si všetky údaje)
Don’t leave your information out (nenechaj ich bez dozoru)
For everyone to see (ani všetkým na očiach)

Oh, you better watch out (Tak, radšej daj pozor)
You need to be wise (musíš byť rozumný)
If online shopping (pokiaľ online nakupujes)
Take care to recognize (snaž sa ich rozoznať)
ID thieves are coming to town (zlodeji identity prichádzajú do mesta)

Originálnu tlačovú správu s tipmi na ochranu súkromia a osobných údajov pri nakupovaní nájdete tu:
https://www.oipc.ab.ca/news-and-events/news-releases/2011/christmas-shopping-tips-to-protect-your-privacy.aspx

Monitorovanie internetu a telefónov v Kanade

Kanadská vláda sa pokúša preraziť so sériou anti-internetových zákonov upravujúcich elektronické monitorovanie zasahujúce do súkromia používateľov prostriedkov elektronických komunikácií. Plánuje zaviesť povinnosť pre všetkých poskytovteľov telefónných a internetových služieb, vydať osobné údaje svojich zákazníkov bez potreby súdneho príkazu.

Podivný nápad legislatívcov vytvorí podľa http://stopspying.ca/ priestor pre monitorovanie internetu, ktoré bude:

 • Warrantless: autority budú môcť narúšať súkromie ctihodných Kanaďanov a ich rodín prostredníctvom odpočúvaných telefónov a napichnutých internetových liniek bez potreby súdneho príkazu alebo iného odôvodnenia,
 • Invasive and Dangerous: zákony znížia úroveň ochrany osobných údajov,
 • Costly: náklady, ktoré budú mať poskytovatelia služieb elektronických komunikácií s monitorovaním budú prenesené na zákazníka.ZDROJ:
  http://stopspying.ca/

Bzukot okolo Google Buzz

Tlačová správa:

OTTAWA, Február 17, 2010 — Komisárka na ochranu súkromia Kanady Jennifer Stoddart požiadala Google Inc. o vysvetlenie, akým spôsobom sa vyrovnáva nová sociálna sieť Buzz s požiadavkami na ochranu súkromia.

Počas konferenčného hovoru (tento týždeň) tiež pripomenula predstaviteľom spoločnosti Google, ako aj iným nadnárodným spoločnostiam, že sú povinní dodržiavať kanadské právo na ochranu súkromia, pokiaľ v tejto krajine spúšťajú svoje produkty.

“Zaznamenali sme búrku protestov a rozhorčenia nad zavinenými zásahmi do práva na ochranu súkromia a môj úrad má viacero otázok k tomu, ako Google Buzz plní požiadavky kanadského zákona na ochranu súkromia” – povedala komisárka Stoddart.

Komisárka zároveň vyjadrila znepokojenie nad tým, že odhliadnuc od jasných a podstatných aspektov ochrany súkromia, firma sídliaca v Kalifornii nepožiadala pred spustením Buzz v Kanade jej úrad o konzultáciu.

“Môj úrad má k dispozícii celý rad zdrojov na pomoc spoločnostiam pri zabudovaní prvkov chrániacich súkromie do ich produktov a služieb. Pokiaľ sa spoločnosti na nás obrátia ešte v čase vývoja (produktu, resp. služby), môžu sa vyhnúť problémom, aké vidíme po tieto dni.”

Buzz bol ako doplnková služba pridaný ku Gmialu, ktorý má po celom svete 146 miliónov užívateľov (správy z posledného týždňa).

Niektorí užívatelia Gmailu tvrdia, že boli automaticky, bez primeraného súhlasu alebo predchádzajúceho upozornenia, prihlásení do siete “followerov” pozostávajúcej z ľudí, s ktorými komunikovali cez Gmial alebo chat najčastejšie. Tvrdia tiež, že zoznam “followerov” bol automaticky pridaný do ich online profilu.

Google odvtedy vydal verejné ospravedlnenie a zaviedol zmeny, ktorými sa snaží reagovať na širokú vlnu kritiky. Spoločnosť oznámila, že ďalšie zmeny uvedú tento týždeň.

Komisárka na ochranu súkromia Kanady má od parlamentu mandát konať ako ombudsman, advokát a ochranca práva na súkromie a práva na ochranu osobných údajov Kanaďanov.

ZDROJ:
http://www.priv.gc.ca/

V Kanade vyšetrujú FACEBOOK

Kanadská komisárka na ochranu súkromia (čosi ako náš ÚOOÚ SR) dostala koncom mája sťažnosť na porušenie Personal Information Protection and Electronic Documents Act a.k.a. PIPEDA (čosi ako náš zákon o ochrane osobných údajov) od skupinky študentov práva.

Sťažnosť podali pod hlavičkou Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic – CIPPIC vedení riaditeľkou tejto inštitúcie Philippou Lawson. Podľa ich analýzy FACEBOOK zlyhal v plnení viacerých požiadaviek vyplývajúcich z PIPEDA pričom:

 • nešpecifikoval každý účel, na ktorý spracúva osobné údaje jednotlivých užívateľov
 • nezískal informovaný súhlas užívateľov a neužívateľov na používanie a zverejňovanie ich osobných údajov
 • neumožnil užívateľom použiť jeho služby bez toho aby mu dali súhlas na spracúvanie osobných údajov a viaceré osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel
 • nezískal jednoznačný (výslovný) súhlas užívateľov na zdieľanie ich citlivých údajov
 • neumožnil užívateľom, ktorí deaktivovali svoje účty jednoduché odvolanie ich súhlasu na zdieľanie informácií
 • neobmedzil rozsah získavaných osobných údajov iba na tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanovených účelov ich spracúvania
 • neinformoval čestne o svojich zámeroch využiť osobné údaje aj na reklamné účely ani o úrovni vplyvu užívateľa na riadenie nastavení týkajúcich sa jeho súkromia
 • nezlikvidoval osobné údaje užívateľov, ktorí prestali využívať jeho služby
 • nezabezpečil ochranu osobných údajov užívateľov pred neautorizovaným prístupom
 • nevysvetlil politiku a procedúry poskytovania osobných údajov tretím stranám – rôznym inzerentom (poskytovateľom reklamy) či vývojárom aplikácií

čo však zrejme nie je všetko, lebo ako uvádza tlačová správa CIPPIC

, študenti vo svojej 35-stranovej sťažnosti identifikovali až 22 zavinených porušení PIPEDA. To, že nejde o hon na čarodejnice podčiarkuje fakt, že niektorí zo študentov pracujúcich na tomto projekte sú zanietení používatelia obviňovanej sociálnej siete. Lisa Feinberg (jedna zo študentov pripravujúcich sťažnosť) v tlačovej správe uviedla: „Mali sme obavy, že FACEBOOK podvádza svojich užívateľov. Prezentuje sa ako sociálny nástroj, ale vykonáva tiež komerčné aktivity ako je cielená reklama. Užívateľa sa musia dozvedieť, že keď sa registrujú na FACEBOOKu, budú zdieľať svoje osobné údaje s poskytovateľmi reklamy“.

Kanadské úrady majú teraz rok na prešetrenie veci a sformulovanie záverov. Vzhľadom na to, že základné princípy ochrany osobných údajov sú vo veľkej miere všade rovnaké, bude zaujímavé sledovať výstupy z tejto kauzy.