Privacy Shield a.k.a. Štít na ochranu súkromia ustál svoj prvý rok. Európska komisia zverejnila prvú správu o jeho fungovaní.  Stal sa jednou z mála alternatív pre prenos dát mimo EÚ a preto je jeho existencia veľmi dôležitá. Po páde Bezpečného prístavu sa naň spoliehajú najmä firmy operujúce celosvetovo.

„Naše prvé preskúmanie ukázalo, že štít na ochranu osobných údajov funguje dobre, ale stále existuje určitý priestor na zlepšenie jeho realizácie v praxi. Nie je to dokument, ktorý by ležal v zásuvke. Je to živá dohoda, ktorú musia EÚ aj USA aktívne monitorovať, aby zaistili, že naše prísne normy v oblasti ochrany údajov sa budú dodržiavať,“ uviedla komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) v pondelok upozornila, že pri sledovaní osôb spravodajskými službami je potrebný zaviesť lepší systém kontroly a jasný právny rámec.

Ochrana základných práv a zabezpečovanie účinnej národnej bezpečnosti nie sú nezlučiteľné. Lepšie fungujú tie systémy sledovania, ktoré dodržiavajú ľudské práva,“ uviedol riaditeľ FRA Michael O’Flaherty v správe pre médiá.

Rešpektovanie súkromia a ochrany údajov podľa neho buduje dôveru v spravodajské služby, zlepšuje zber a analýzu údajov a v konečnom dôsledku posilňuje národnú bezpečnosť.

Už druhá verzia správy z dielne FRA je k dispozícii na domovskej stránke agentúry.

Biometria na letiskách, najmä v USA, nie je žiadnou novinkou. Snímanie odtlačkov prstov je už dávno samozrejmosťou pri vstupe do Spojených štátov. Svoje miesto si však hľadá aj ďalší biometrický prvok, ktorým je technológia rozpoznávania tváre. Letecká spoločnosť JetBlue oznámila plán nahradiť palubné lístky (boarding pass) práve overením pasažiera touto metódou. Delta zase umožňuje na niektorých letiskách odovzdať batožinu s overením identity cez rozpoznávanie tváre.

Nie je to však len americká doména. Zámery používať rozpoznávanie tváre spolu z odtlačkami prstov oznámili aj imigračné úrady v Austrálii. A v EÚ testuje podobné metódy Finnair a testovanie uskutočňuje aj Paríž na letisku Charlesa de Gaulla a holandské aerolínie KLM.

Pochopiteľné obavy sú ohľadom presnosti a neposlednom rade aj dopady na súkromie. 

Zdroj: Mashable.com

Na Facebook sa to sype. Len včera sme písali o tom, ako voči najväčšej sociálnej sieti zakročil miestny úrad na ochranu osobných údajov v Holandsku a dnes tu máme podobné správy z Francúzska. Dôvody nevôle dozorného orgánu sú prakticky totožné s tými holandskými, a to zhromažďovanie údajov o politických alebo náboženských názoroch, sexuálnej orientácii a iných osobných črtách používateľov sociálnej siete bez toho, aby ich o tom informoval. Francúzsky CNIL požaduje zaplatenie 150 tisíc eur a samozrejme nápravu.

 

 

Facebook porušuje holandský zákon o ochrane údajov. Skonštatoval to holandský úrad na pre ochranu údajov po vyšetrovaní spracovania osobných údajov o domácich používateľov Facebookom v Holandsku. Porušenie spočíva aj v tom, že používateľom poskytuje nedostatočné informácie o používaní ich osobných údajov. Holandský úrad tiež zistil, že Facebook používa citlivé osobné údaje od používateľov bez ich výslovného súhlasu. Napríklad údaje týkajúce sa sexuálnych preferencií, ktoré boli použité na zobrazenie cielených reklám.

Komisia, Európska rada ochranu osobných údajov a národné dozorné orgány na ochranu osobných údajov by mali vydať návody pre anonymizáciu, aby nebolo porušované právo na súkromie pri BIG DATA aplikáciách, uviedol Európsky Parlament vo svojej Správe o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva. Volá tiež po vydaní pokynov ohľadom algoritmov používaných v automatizovanom procese rozhodovania na základe spracúvaných osobných údajov, aby na základe neprípustných predsudkov neboli niektorí jednotlivci alebo skupiny ludí diskriminované.