Na Facebooku sa hrali aj 5-ročné deti a z kreditiek svojich rodičov minuli stovky až tisíce dolárov. Šokovaným rodičom potom FB odmietol vrátiť peniaze. Okrem toho sa zamestnanci spoločnosti Facebook vyjadrovali o deťoch s veľkými účtami ako o „veľrybách“.

A to je len pár zaujímavostí, ktoré vyplávali na povrch pri hromadnej žalobe vedenej voči Facebooku v USA, pre neoprávnené profitovanie z obchodných transakcií s deťmi.

Nehovoriac o tom, že vekový limit pre používanie sociálnej siete je ďaleko vyšší.

Ochrana detí v digitálnom svete

Kalifornia urobila veľký krok k ochrane detí v digitálnom svete. Popri zákaze zobrazovania reklám na škodlivé produkty dostali prevádzkovatelia detských internetových stránok, online služieb, online aplikácií a mobilných aplikácií povinnosť umožniť úplné vymazanie všetkých príspevkov osôb mladších ako 18 rokov. Návrh zákona pripravil senátor za Sacramento Darrell Steinberg a po dlhom legislatívnom procese, ktorý začal ešte vo februári tohto roka bol schválený a včera aj podpísaný guvernérom štátu Kalifornia E. G. Brown Jr. s účinnosťou od 1. januára 2015.

Nový zákon sa týka všetkých internetových stránok, online služieb, online aplikácií a mobilných aplikácií vytvorených za účelom oslovenia užívateľov, ktorých prevažnú väčšinu tvoria maloletí a nie sú vo všeobecnosti zamerané na dospelé publikum. Medzi produkty, ktorých reklama je na takýchto weboch zakázaná boli zaradené napr. alkoholické nápoje, zbrane a strelivo, tabakové výrobky, zábavná pyrotechnika, ale aj sprejové farby či žreby do lotérie alebo tiež tetovanie, šalvia či elektronické cigarety.

Vo vzťahu k ochrane súkromia a osobných údajov maloletých prikazuje zákon prevádzkovateľom internetových stránok, online služieb, online aplikácií a mobilných aplikácií, ktorí majú reálnu vedomosť o tom, že ich služby sú využívané maloletými osobami:

 • umožniť registrovanému maloletému užívateľovi požiadať o odstránenie celého obsahu a informácií, ktoré si u daného prevádzkovateľa vytvoril,
 • informovať ho o možnosti odstránenia jeho obsahu alebo podania žiadosti na odstránenie tohto obsahu,
 • poskytnúť mu jednoznačné pokyny na odstránenie alebo podanie žiadosti na odstránenie jeho obsahu,
 • informovať ho o tom, že odstránenie údajov nemusí byť úplné.

V tejto súvislosti zákon predpokladá existenciu výnimiek z povinnosti prevádzkovateľa, pokiaľ iný zákon prikazuje uchovávanie údajov, obsah či informácie boli publikované treťou stranou, dáta boli anonymizované, maloletý nepostupoval podľa pokynov prevádzkovateľa alebo ak bola maloletému za publikovanie obsahu a informácií poskytnutá odmena.

Bez ohľadu na množstvo výnimiek, ktoré môže prevádzkovateľ uplatniť je nový zákon krokom, ktorý umožní deťom odstrániť obsah a informácie, ktoré o sebe nerozvážne publikovali a neskôr ich môžu mrzieť. Často by podobnú možnosť a ochranu potrebovali aj mnohí dospelí. Vzhľadom na vekovú hranicu 18 rokov sa budú s novými povinnosťami vo vzťahu k užívateľom zo štátu Kalifornia vyrovnávať aj veľkí hráči Google a Facebook. V Európskej únii je možné obdobné kroky uskutočniť na základe legislatívy ochrany osobných údajov a v prípade komplikácií sa na Slovensku môžeme obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Úplné znenie zákona SB568

Stoponline.sk online

Nový web Stoponline.sk – centrum pre nahlasovanie nezákonného a nevhodného obsahu alebo činností na internete – je online v skúšobnej prevádzke:

Za cieľ si kladie:

 • Prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného a nevhodného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti:
  • zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming…),
  • rasizmu a xenofóbii,
  • inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu.
 • Zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE, zdieľanie skúseností iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií.

Držíme palce.

OVCE.sk – Slovak approach to ONLINE PRIVACY EDUCATION of children

I am glad to have an opportunity to write about something unique and unusual. It’s a project OVCE.sk (ovce=sheep) organized by eSLOVENSKO NGO as a part of ZODPOVEDNE.sk information campaign (zodpovedne=responsibly) about use of internet and mobile phones safer.

Main part of this OVCE.sk project is a new Slovak cartoon about sheep placed in roles of young internet users dealing with threats of internet. Sheppard, sheep, wolf and other characters are displaying situation that might be dangerous for children to teach them how to protect their privacy.

There are 4 episodes available in various language versions including Slovak version with English subtitles.

And I would like to draw your attention to these episodes right here embedded from YOUTUBE (posted legally :-)):

First one is called COATLESS and deals with online publishing of naked photos
Second one with name WHITE SHEEP is about discrimination and racism online

 

Third episode SECRET FRIEND is coming with paedophilia and grooming question

 

And last one (up to now) is DON’T DANCE WITH THE WOLF about photo and video misuse

OVCE.sk project is not cartoon only. Homepage OVCE.sk provides a lot of information about online privacy of children. Downloadable content is full of posters, games, wallpapers, screensavers and ringtones with OVCE.sk themes to be constantly present in life of child as a mentor of privacy issues.

This project is definitely something you cannot miss to see and tell to your children about.