757 rodných čísel, 10,5 tisíc e-mailových príloh, 32,2 tisíc telefónnych čísel, 4,7 tisíc zmlúv a faktúr, 79 výplatných pások a takmer 1,4 tisíc hesiel. Taký smutný bol výsledok analýzy 15 tisíc súborov na známom úložisku Ulož.to zrealizovaný bezpečnostnou spoločnosťou SODAT. Zdá sa, že vo viacerých firmách si účinnosť GDPR nevšimli.

Ak chcete zverejniť fotku zlodeja z kamerového záznamu, musíte mať jeho súhlas. K právnemu názoru českého Úradu na ochranu osobných údajov sa priklonil aj Ústavný súd ČR. Videozáznam obstaraný pre účely ochrany majetku môže byť odovzdaný Polícii, avšak zverejňovanie je už nad rámec účelu spracúvania.

Celé rozhodnutie súdu ako aj vyjadrenia strán nájdete na NAJPRÁVO.