Používate nejaký nástroj na správu hesiel? Skupina analytikov TeamSIK sa pohrabala v týchto: My Passwords, Informaticore Password Manager, LastPass, Keeper, F-Secure KEY, Dashlane, Hide Pictures Keep Safe Vault, Avast Passwords a 1Password. Každý z nich obsahoval prinajmenšom jednu zraniteľnosť, ktorú oznámili vývojárom. Naštastie sú už takmer všetky opravené.

SCMedia