Aplikácie pre Android posielajú dáta do Facebooku. Časopis Financial Times uverejnil štúdiu, podľa ktorej z 34 najobľúbenejších aplikácií v operačnom systéme Android minimálne 20 odosiela dáta na Facebook bez súhlasu a vedomia používateľa.

Súhlas a informovanie používateľa je pritom základnou povinnosťou prevádzkovateľa informačného systému a jej zanedbanie zakladá zodpovednosť aj na strane developera takejto aplikácie. Neoprávnené poskytovanie osobných údajov môže byť totiž ohodnotené finančnou sankciu, ktorá v režime GDPR siaha až k percentám z obratu.

Nový mobilný operačný systém pre telefóny firmy Apple prináša lepšiu správu oprávnení, ktoré udeľujeme aplikáciám spravidla pri ich inštalácii. iOS 11 umožňuje povoliť aplikácii prístup k lokalizačným údajom len počas jej aktívneho používania. Nemôže sa teda stať, že by aplikácia získavala informácie aj vtedy keď ich nevyhnutne nepotrebuje a neželane špehovala majiteľa telefónu. 

Update: Táto možnosť nebola doteraz dostupná pre úplne všetky aplikácie. 

Keď sa aplikácie spolčia, aby získali viac dát alebo privilégií v operačnom systéme, tak to vôbec nie je jednoduché zistiť. Štyria výskumníci z Virginia Tech vytvorili systém DIALDroid, ktorý preveril 100 tisíc najsťahovanejších aplikácií. Výsledkom bolo zistenie, že takmer z 23500 spárovanych aplikácií unikajú údaje a viac ako 16700 párov získava v tandeme viac oprávnení. Vydali o tom samozrejme whitepapper, ktorý je volne dostupný. 

Update: Napriek prvému dojmu nejde o novú tému. Tím okolo Igora Muttika z McAffee sa nekalým spolčovaním aplikácií zaoberá už viacero rokov.