Švajčiari rozhodli o Google Street View

Len pred pár dňami rozhodol Federálny administratívny (správny) súd v Berne o tom, že Google Street View neoprávnene zasahuje do súkromia verejnosti čím porušuje švajčiarske právo. Toto rozhodnutie je datované k 30. marcu 2011 a bolo vydané na základe podania Federálneho Komisára pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií.

Podľa tlačového vyhlásenia Federálneho Komisára, ktorý je vo svojej krajine partnerským orgánom nášho Úradu na ochranu osobných údajov, Street View beží vo Švajčiarsku od augusta 2009 a za tú dobu bolo viacero tvárí a eŠPéZetiek (tabuliek s evidenčným číslom vozidla) z pohľadu ochrany osobných údajov nedostatočne anonymizovaných alebo táto internetová služba zobrazovala ľudí v citlivo vnímaných lokalitách, ako sú napríklad nemocnica či väzenie. Aj z tohto dôvodu vydal švajčiarsky komisár ešte v septembri 2009 odporúčanie, ktorým oslovil Google s požiadavkou na zlepšenie ochrany súkromia a osobných údajov. V písomnej odpovedi, ktoré od spoločnosti Google dostal v októbri 2009 bol vyjadrený nesúhlas s jeho požiadavkami. Situácia vyústila až do podania žaloby na Federálnom administratívnom súde v novembri 2009.

Rozhodnutie súdu (A-7040/2009) vnieslo do prípadu svetlo najmä výpočtom povinností pre Google:

– Google je povinný zabezpečiť, aby boli všetky tváre a tabuľky s evidenčnými číslami vozidiel upravené spôsobom, ktorý znemožní ich rozoznávanie ešte predtým ako budú zverejnené na internete. V blízkosti citlivých inštitúcií, je Google okrem tvárí povinný rozmazať aj ďalšie identifikačné črty ako sú farbe pokožky, oblečenie, zdravotné pomôcky telesne postihnutých ľudí a podobne.

– Google nie je oprávnený zaznamenávať akékoľvek snímky súkromných priestorov. Zaraďujú sa sem záhrady či dvory, ktoré sú mimo dohľadu okoloidúcich. Akékoľvek takéto existujúce snímky zverejnené na Street View je Google povinný odstrániť alebo dodatočne získať súhlas dotknutých osôb.

– Google je oprávnený vyhotovovať snímky súkromných ciest, pričom osobné údaje povinne anonymizuje. Takéto cesty nespĺňajú parametre súkromných priestorov, ktoré by boli skryté zraku okoloidúcich.

– Google je povinný dopredu informovať o zamýšľanom snímkovaní konkrétnych lokalít v miestnej tlači a nie iba internetovej stránke Google Earth. Rovnaký princíp je potrebné použiť aj pri zverejňovaní záberov na internete.

Súd ďalej skonštatoval, že švajčiarsky komisár je oprávnený vydávať pre Google odporúčania, a že spracúvanie osobných údajov realizované pre službu Street View porušuje pravidlá spracúvania určené zákonom o ochrane osobných údajov.

ZDROJ: http://www.edoeb.admin.ch/

Pridaj komentár