Súkromie spotrebiteľov ohrozené na oboch brehoch Atlantiku

Trans Atlantic Consumer Dialogue – fórum amerických a európskych organizácií na ochranu spotrebiteľa, ktorého predstavitelia a členovia spracovali v minulosti spoločnú politiku odporúčaní pre Vládu USA a EÚ s cieľom napomôcť ochrane záujmov spotrebiteľov – sa listom obrátilo na Davida Vladecka (Federálna obchodná komisia, USA) a Jacoba Kohnstamma (Pracovná skupina podľa čl. 29, EÚ), aby poukázalo na obavy z nedostatočnej účinnosti samoregulačných systémov implementovaných v EÚ a USA na oblasť online behaviorálneho marketingu.

Tento list oznamuje konanie Interactive Advertising Bureau, obchodnej skupiny, ktorej najvýznamnejší členovia sú najväčší zberatelia údajov Google, Microsoft a Facebook. Táto skupina prijala nový kódex a rozšírila ho medzi svojich 500 členov. Znamená okrem iného aj piktogramové označovanie zbierania dát na reklamné marketingov účely a neprehľadné postupy ako zbieraniu dát o svojej osobe zabrániť.

TACD odporúča americkej a európskej strane:

• prešetriť a vykonať regulačné kroky vo vzťahu k novým hrozbám atakujúcim súkromie spotrebiteľov, ktoré prináša nárast získavania informácií o online správaní jednotlivcov a následného obchodovania s nimi,
• zamerať sa na vytvorenie globálnych všeobecných štandardov pre ochranu súkromia a spotrebiteľov pri elektronickom nakupovaní, ktoré by v najvyššej možnej miere korešpondovali s ochranou ľudských práv,
• zabezpečiť ucelenú implementáciu a vynútenie uplatňovania existujúcich pravidiel ochrany osobných údajov a súkromia vrátane princípov minimalizácie rozsahu spracúvaných údajov, obmedzenia účelu ich použitia, doby uchovávania a informačnej bezpečnosti,
• venovať sa neustále sa vyvíjajúcim technikám používaným na profilovanie internetových používateľov a prijať opatrenia, ktoré pôjdu až za bežné cookies tretích strán, na ktoré sa doteraz regulátory zameriavali.

Záverom svojho listu nabáda hlavný sekretár TACD Julian Knott k odmietnutiu súčasného samoregulačného režimu fungujúceho v oblasti online behaviorálneho marketingu pre jeho neprimeranosť. Odporúča spoluprácu skupín z oblasti priemyslu, ochrany spotrebiteľa a súkromia a vykonanie revízie existujúcej ochrany súkromia spotrebiteľov.

Úplné znenie listu TACD: http://www.tacd.org/

Pridaj komentár