Stoponline.sk online

Nový web Stoponline.sk – centrum pre nahlasovanie nezákonného a nevhodného obsahu alebo činností na internete – je online v skúšobnej prevádzke:

Za cieľ si kladie:

  • Prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného a nevhodného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti:
    • zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming…),
    • rasizmu a xenofóbii,
    • inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu.
  • Zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE, zdieľanie skúseností iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií.

Držíme palce.

Pridaj komentár