STK a emisná kontrola pod dohľadom kamier

Absolvovanie technickej a emisnej kontroly so svojim štvorkolesovým miláčikom čaká v blízkej budúcnosti jeho majiteľa a tiež pracovníkov kontrolnej stanice pod dohľadom kamier. Zabezpečiť to má návrh zákona, ktorý v stredu schválila Vláda SR. Podľa chystanej právnej normy bude platiť, že priestor kontrolnej linky stanice technickej a emisnej kontroly monitoruje monitorovacie záznamové zariadenie. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotoví záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, že vozidlá podliehajúce technickej a emisnej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili. Monitorovanie je podľa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR určené na účely zvýšenia kvality výkonu technických kontrol, identifikácie vozidiel a zvýšenia bezpečnosti vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Tento priestor je monitorovaný

Navrhovaný zákon ďalej uvádza, že monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na technickej a emisnej kontrole a priestor kontrolnej linky stanice monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia musí byť zreteľne označený ako monitorovaný priestor. Výstupom systému majú byť videozáznamy a tiež fotografie. V prípade, že sa nepoužijú na zákonom stanovený účel, prevádzkovateľ ich povinne zlikviduje. Pre videá platí doba uchovávania 30 dní a fotografie budú uchovávané po celú dobu platnosti technickej kontroly.

Ide o osobitnú legislatívu, takže všeobecná doba uchovávania videozáznamov z priestorov prístupných verejnosti, ktorá je podľa zákona o ochrane osobných údajov iba 7 dní, sa neuplatňuje.

ZDROJ:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20217
https://auto.sme.sk/c/6057287/technicku-kontrolu-nasnima-kamera.html

Pridaj komentár