Smernica 95/46/EC

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 95/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorej úplné znenie NÁJDETE TU je premietnutá do nášho zákon a o ochrane osobých údajov.

Pridaj komentár