Slovník ochrany osobných údajov

Slovník ochrany osobných údajov prináša zoznam základných pojmov, s ktorými v tejto oblasti pracujeme. Obsahom slovníka je zákonné vymedzenie daného pojmu a prípadný odkaz na usmernenie, ktoré ho bližšie vysvetľuje: