Skenovanie Gmailovej pošty nie je OK

V Kalifornii je ochrana osobných údajov horúcou témou posledných dní. Po nedávno schválenom zákone, ktorý garantuje osobám mladším ako 18 rokov právo vymazať všetky svoje príspevky na internetových stránkach vybraných prevádzkovateľov sa na pretras opäť dostal internetový gigant Google. Sudkyňa Lucy H. Koh na súde Severného dištriktu Kalifornie odmietla žiadosť Google o zamiestnutie žaloby na porušovanie kalifornského zákona o odpočúvaní. Dala tým jednoznačne najavo, že pravidlá pre odpočúvanie sa vzťahujú aj na službu Gmail. Google sa už dávnejšie netají tým, že používatelia služby Gmail nemôžu očakávať dôvernosť obsahu svojej pošty. Skenovanie obsahu emailov je bežnou praxou a používatelia s ním súhlasili ešte pred začatím mailovania.

Diskutabilné ostáva právo skenovať poštu vo vzťahu k odosielateľom či adresátom nevyužívajúcim služby od Google. Títo nedali svoj súhlas s podmienkami používania platnými pre Gmail a neočakávajú, že obsah ich komunikácie s druhou stranou bude skenovať a využívať niekto tretí. Ešte nejaký čas potrvá kým bude v tomto spore finálny verdikt, avšak ako už teraz informoval riaditeľ projektu ochrany súkromia J. M. Simpson za Consumer Watchdog: „Toto je historický krok pre zaradenie internetovej komunikácie pod rovnakú legislatívnu ochranu súkromia ako zvyšok spoločnosti. Súd oprávnene zamietol pokrivenú logiku Google, že na odoslanie emailu musíme akceptovať zásah do súkromia“.
Hoci ide len o procesné rozhodnutie, odkaz sudkyne Lucy H. Koh je jednoznačný. Zákony upravujúce odpočúvanie sa vzťahujú aj na internet.

Court Order sudkyne Lucy H. Koh v úplnom znení.

Pridaj komentár