Sankcie

Sankcie podľa zákona o ochrane osobných údajov môžeme rozdeliť na:

  • pokuty za porušenie či nesplnenie zákonných povinností,
  • poriadkové pokuty
  • zverejnenie porušenia zákona

Rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu by sme medzi sankcie nezaraďovali. Avšak po uložení opatrenia, ktoré preukazuje porušenie zákona by mala nasledovať pokuta.

Pridaj komentár