Rodné číslo

Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.

Táto definícia je takmer rovnaká ako definícia pre všeobecne použiteľný identifikátor v zákone o ochrane osobných údajov z čoho vyplýva jednoznačná použiteľnosť rodného čísla ako všeobecne použiteľného identifikátora v informačnom systéme.

Tvorí sa z dátumu narodenia osoby a z koncovky, ktorá je rozlišujúcim znakom osôb narodených v tom istom kalendárnom dni.

Prvé dvojčíslie rodného čísla vyjadruje posledné dve číslice roku narodenia osoby, druhé dvojčíslie vyjadruje číselné označenie mesiaca narodenia osoby (u žien je zvýšené o 50), tretie dvojčíslie vyjadruje číselné označenie dňa narodenia osoby v danom kalendárnom mesiaci.

Rodné číslo pridelené osobe narodenej do 31. decembra 1953 je deväťmiestne s trojmiestnou koncovkou a rodné č íslo pridelené osobe narodenej po 1. januári 1954 je desaťmiestne so štvormiestnou koncovkou; pritom celé desaťmiestne rodné číslo musí byť bezo zvyšku deliteľné číslom 11.

Podľa zákona č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov.

Pridaj komentár