Rodné číslo na webe? Hrozia problémy.

Asi nikoho neprekvapí skutočnosť, že rodné číslo je pre ochranu súkromia jeden z kľúčových elementov. Pozitívne je tiež potrebné brať aj to, že ho za kľúčový považujú respondenti  prieskumu ktorý si dal k výročnej správe pripraviť orgán na dozor nad ochranou osobných údajov kompetentný – Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Posledná výročná správa uvádza, že „v porovnaní s výskumami realizovanými v apríli 2003 a marci 2005 nedošlo k zásadným posunom v pohľade verejnosti na zisťovanú problematiku, keď najcitlivejší osobný údaj z ich pohľadu je rodné číslo. Myslí si to 76 percent opýtaných.„.

Používanie (alebo inak spracúvanie) rodného čísla je limitované viacerými požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov, ktorý rodné číslo alias všeobecne použiteľný identifikátor označuje za tzv. citlivý údaj. Čo však treba brať do úvahy VŽDY? „Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje!“ – hovorí zákon. Z toho vyplýva, že je zakázané vyvesovanie rodného čísla po úradných tabuliach, vysielanie v rozhlase či televízií, ale aj prezentovanie na webe alebo iný spôsob zverejňovania.

Publikovanie rodných čísel na internetových stránkach je v každom prípade porušením zákona a možno ho označiť za spracúvanie neprípustnou formou, konanie spôsobom odporujúcim zákonu a podľa charakteru spracúvania by sa určite našli aj iné skutkové podstaty podobne honorovateľné okrúhlou sumičkou z kategórie sankcií (ľudovo pokút), ktoré má k dispozícii príslušný úrad. Pokiaľ na svojom webe niekto rodné čísla má, treba ich odstrániť čo najskôr. To, že je to s nimi myslené úplne vážne dokazuje aj medializovaný súdny spor Ministerstvo spravodlivosti SR verzus Úrad na ochranu osobných údajov SR, keď sa ministerstvo pokúšalo senát krajského súdu presvedčiť o tom, že pre nich zákazy neplatia a nepochodilo (a to nielen doslova).

Pozor však na internetom zverejňované rodné čísla (dajú sa nájsť aj pomocou internetových vyhľadávačov – stačí vhodné kľúčové slovo), lebo keď sa raz ocitnú napr. v cache GOOGLE tak je prakticky nemožné ich odtiaľ dostať.

Pridaj komentár