RFID už dávno nie je len budúcnosť

RFID je zvláštny fenomén modernej doby. Radio Frequency Identification – rádio frekvenčná identifikácia je technológia, ktorá si razí cestu do každodenného života nás všetkých veľmi rýchlo a bez akýchkoľvek okolkov sa hlási o slovo. Niet pochýb o tom, že môže uľahčiť život mnohých vo viacerých oblastiach ekonomického, spoločenského, kultúrneho či hocijakého iného aspektu života. Náhrada čiarových kódov, rôznych ceduliek označujúcich veci, identifikácia zvierat – toto všetko je fajn a praktické, ale…

Čo však v prípade, keď označený RFID čipom bude človek – ľudská bytosť – jednotlivec? V tomto prípade to už prestáva byť také zábavné. Využitie však má stále siahodlhý zoznam benefitov. Pacientov v nemocnici si personál už nikdy nepomýli čím odpadnú fatálne následky z náhodnej zámeny liekov (pokiaľ sú aj tieto označené), „očipované“ dieťa sa nezatúla a iné. Čo však obavy zo straty súkromia či obavy zo zásahu do práva na ochranu osobných údajov. O nositeľovi čipu je možné zaznamenávať celý rad dát, pričom báť sa nebudeme iba o dáta zaznamenané na čipe, ale aj o dáta, ktoré nositeľ vygeneruje svojim správaním.

Pokiaľ je čip v tovare a nie na samotnom človeku (v jeho tele) môže sa to javiť ako bezpečné. Najmä čo sa týka tovarov v obchodoch ide o pomerne zaujímavú pomôcku pri narábaní so skladovými zásobami či evidenciou tovaru prechádzajúceho cez pokladne. Hrozbou, ktorá však vie skrížiť krok súkromiu nakupujúceho môže byť napríklad spojenie tovaru s platobnou kartou kupujúceho a (v tom lepšom prípade) vytváranie nákupného profilu (čo pri niektorých citlivých druhoch tovaru môže byť zároveň aj ten horší prípad). Nepravdepodobné, že by mohlo isť o zásah do súkromia? Stačí si k tomu pridať vernostnú kartu s identifikačnými údajmi a profil je dokonalý. Už aj teraz je takéto profilovanie zákazníkov v zásade možné, pri vydávaní vernostných kariet si predajcovia nechávajú podpísať súhlas so spracúvaním osobných údajov na najrôznejšie účely. Výmenou za pár bodov a či halierové (čoskoro „milicentové“) zľavy takto majú k dispozícii unikátnu vzorku živých ľudí na marketingové či iné účely. Riziká zásahu do súkromia spočívajú aj v tom, že vzory správanie jednotlivca môžu byť zaznamenané často aj bez jeho vedomia.

Obavy z RFID vyjadrili na pôde EÚ aj šéfovia úradov na ochranu osobných údajov, ktorí ich zhrnuli do viacerých bodov – rizikovými sú pri použitím RFID:

  • získavanie informácií priamo alebo nepriamo spojených s osobnými údajmi (napr. spájanie zakúpených tovarov s kupujúcimi)
  • ukladanie údajov (napr. rôzne vstupné karty obsahujúce aj kontaktné – identifikačné údaje dotknutej osoby)
  • odhaľovanie údajov o jednotlivcoch bez použitia tradičných identifikátorov (podľa nakupovaných tovarov možno napríklad odhaliť stravovacie návyky, zdravotný stav a pod.).

Vzhľadom na pomerne širokú definíciu pojmu osobný údaj bude v každom prípade potrebné posudzovať individuálne pre jednotlivé situácie či sa na použitie technológie RFID uplatní legislatíva ochrany osobných údajov alebo nie.

Pridaj komentár