Poučenie oprávnenej osoby

Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia. Prevádzkovateľ je povinný poučiť ju o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi.

Pre viac informácií pozrite heslá:

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár