Poskytovanie osobných údajov

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Osobné údaje teda v procese poskytovania prenáša jeden prevádzkovateľ zo svojho informačného systému do informačného systému iného prevádzkovateľa na ďalšie spracúvanie. Tento iný prevádzkovateľ je vo vzťahu k pôvodnému spracúvaniu osobných údajov treťou stranou, ale ako tretia strana môže byť aj príjemcom, keďže zákon o ochrane osobných údajov v definícii príjemcu pripúšťa aj poskytovanie osobných údajov tejto osobe.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár