Pol miliónová pokuta za telemarketing

Telemarketingová spoločnosť AMERICALL z Illinois zaplatí 500 000 USD za porušenie pravidiel telemarketingového predaja z dielne Federal Trade Commission (FTC). Týmito pravidlami boli povinnosť zaradiť žiadateľa do zoznamu nevolaných (OPT-OUT – spotrebitelia, ktorých na základe ich vlastnej žiadosti marketingové spoločnosti neoslovujú), aby neboli neskôr opätovne obťažovaní marketingovými telefonátmi a tiež zákaz kontaktovať spotrebiteľov pod falošným menom. FTC je federálna inštitúcia na ochranu práv spotrebiteľov, ktorá dozerá na obchodné vzťahy so spotrebiteľmi nielen z obchodného pohľadu, ale aj z pohľadu ochrany osobných údajov či pravidiel telekomunikačnej prevádzky. Počas vyšetrovania FTC vyšlo najavo, že manuál pre pracovníkov AMERICALL obsahoval inštrukciu nezaradiť spotrebiteľa do zoznamu nevolaných, napriek jeho výslovnej požiadavke. Zistené bolo aj podvodné konanie pri zobrazovaní CallerID, ktoré podľa telemarketingových pravidiel FTC prikazuje zobraziť ako meno telemarketingovej spoločnosti alebo jej klienta, v mene ktorého v telefonáte vystupuje.

Takýto postup zabezpečil, že účty za telefonovanie sa AMERICALL vďaka polmiliónovej pokute výrazne predražia. Ako sa zdá, vysoké pokuty môžu byť cestou aj pre slovenských regulátorov, aby zabezpečili obdobne efektívny výkon práva spotrebiteľov a dotknutých osôb v prípade ich porušenia.

http://www.ftc.gov/opa/2011/12/americall.shtm

Pridaj komentár