Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Úrad na ochranu osobných údajov SR spracoval k tejto téme metodické usmernenie č. 1 k pojmu osobné údaje. Toto usmernenie môže byť celkom praktickým návodom ako nazerať na pojem osobné údaje v praxi, hoci je v niektorých svojich častiach nečakane liberálne.

Odporúčame však tiež ďalší dokument, ktorý vysvetľuje pojem osobné údaje a pochádza z dieľne Pracovnej skupiny podľa čl. 29. Je ním Stanovisko k pojmu osobné údaje.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár