Ochrana osobných údajov 2012-2013

Pracovná skupina podľa článku 29, ako európsky poradný orgán pre ochranu osobných údajov, mieni v rokoch 2012-2013 sústrediť svoju činnosť na šesť hlavných strategických tém a niektoré aktuálne otázky, ktoré považuje z hľadiska ochrany údajov za najrelevantnejšie:

  • Implementácia existujúcej smernice o ochrane údajov a príprava na uplatňovanie budúceho právneho rámca
  • Účinnejšie fungovanie pracovnej skupiny zriadenej podľa čl. 29 a orgánov na ochranu údajov
  • Reagovanie na technologické výzvy (cloud computing, rozpoznávanie tváre, používanie anonymizačných techník, vyhľadávanie pomocou prístroja na odoberanie odtlačkov/prístrojová identifikácia, usmernenia týkajúce sa aplikácií pre smartfóny)
  • Zabezpečenie súdržného a účinného prístupu k ochrane údajov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
  • Riešenie otázok globalizácie a medzinárodného prenosu údajov
  • Aktuálne otázky (elektronická štátna správa, biometria,…)

Celé znenie pracovného programu skupiny nájdete na:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp190_sk.pdf

Pridaj komentár