Ochrana detí v digitálnom svete

Kalifornia urobila veľký krok k ochrane detí v digitálnom svete. Popri zákaze zobrazovania reklám na škodlivé produkty dostali prevádzkovatelia detských internetových stránok, online služieb, online aplikácií a mobilných aplikácií povinnosť umožniť úplné vymazanie všetkých príspevkov osôb mladších ako 18 rokov. Návrh zákona pripravil senátor za Sacramento Darrell Steinberg a po dlhom legislatívnom procese, ktorý začal ešte vo februári tohto roka bol schválený a včera aj podpísaný guvernérom štátu Kalifornia E. G. Brown Jr. s účinnosťou od 1. januára 2015.

Nový zákon sa týka všetkých internetových stránok, online služieb, online aplikácií a mobilných aplikácií vytvorených za účelom oslovenia užívateľov, ktorých prevažnú väčšinu tvoria maloletí a nie sú vo všeobecnosti zamerané na dospelé publikum. Medzi produkty, ktorých reklama je na takýchto weboch zakázaná boli zaradené napr. alkoholické nápoje, zbrane a strelivo, tabakové výrobky, zábavná pyrotechnika, ale aj sprejové farby či žreby do lotérie alebo tiež tetovanie, šalvia či elektronické cigarety.

Vo vzťahu k ochrane súkromia a osobných údajov maloletých prikazuje zákon prevádzkovateľom internetových stránok, online služieb, online aplikácií a mobilných aplikácií, ktorí majú reálnu vedomosť o tom, že ich služby sú využívané maloletými osobami:

  • umožniť registrovanému maloletému užívateľovi požiadať o odstránenie celého obsahu a informácií, ktoré si u daného prevádzkovateľa vytvoril,
  • informovať ho o možnosti odstránenia jeho obsahu alebo podania žiadosti na odstránenie tohto obsahu,
  • poskytnúť mu jednoznačné pokyny na odstránenie alebo podanie žiadosti na odstránenie jeho obsahu,
  • informovať ho o tom, že odstránenie údajov nemusí byť úplné.

V tejto súvislosti zákon predpokladá existenciu výnimiek z povinnosti prevádzkovateľa, pokiaľ iný zákon prikazuje uchovávanie údajov, obsah či informácie boli publikované treťou stranou, dáta boli anonymizované, maloletý nepostupoval podľa pokynov prevádzkovateľa alebo ak bola maloletému za publikovanie obsahu a informácií poskytnutá odmena.

Bez ohľadu na množstvo výnimiek, ktoré môže prevádzkovateľ uplatniť je nový zákon krokom, ktorý umožní deťom odstrániť obsah a informácie, ktoré o sebe nerozvážne publikovali a neskôr ich môžu mrzieť. Často by podobnú možnosť a ochranu potrebovali aj mnohí dospelí. Vzhľadom na vekovú hranicu 18 rokov sa budú s novými povinnosťami vo vzťahu k užívateľom zo štátu Kalifornia vyrovnávať aj veľkí hráči Google a Facebook. V Európskej únii je možné obdobné kroky uskutočniť na základe legislatívy ochrany osobných údajov a v prípade komplikácií sa na Slovensku môžeme obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Úplné znenie zákona SB568

Pridaj komentár