Podmienky používania

Tieto stránky sú tzv. PRO BONO projektom členov redakčného tímu a občianskeho združenia Digital Nomads. Obsah týchto stránok je vám k dispozícii zdarma. Jedinou podmienkou je uvedenie zdroja a spätný odkaz na pôvodnú informáciu na tomto webe. Ak máte záujem použiť niektorý z podkladových dokumentov (napr. pre tvorbu bezpečnostného projektu), tak ho neváhajte upravovať, modifikovať, dopĺňať či redukovať podľa ľubovôle. Keďže z nich budú interné dokumenty a súčasť bezpečnostnej dokumentácie, tak nie je ani nutné uvádzať spätné odkazy či zdroj.

Všetko na tomto webe je a bude zdarma, nebliká tu žiadna reklama ani sa neplánuje žiadna monetizácia. Nikto však nemôže od nás rozumne očakávať, žiadne garancie ani zodpovednosti za čokoľvek, čo tu nájdete. Za výber, zmeny a tiež za akékoľvek iné použitie linkovaných dokumentov a iného (tu dostupného) obsahu si nesiete zodpovednosť sami.

Ak nám chcete pomôcť, tak tvorte kvalitný obsah. Nemusí to byť pre tento web. Stvorte niečo čo môže pomôcť iným!