Nová ochrana údajov v EÚ

Pondelok 21.10.2013 bol veľkým dňom pre ochranu osobných údajov v Európe. Európsky parlament podporil sprísnenie legislatívy ochrany osobných údajov. Ambiciózny plán Európskej komisie, mať silné pravidlá platné v celej únii, sa tak pomaly napĺňa. Zhrňme si štyri základné body novej právnej úpravy, ktorá čaká už len na svoje schválenie v Rade ministrov:

  • Jednotná právna úprava v celej EÚ. Nové nariadenie nahradí starú smernicu z roku 1995 implementovanú rozličným spôsobom v jednotlivých členských štátoch, ktorá ponechávala priestor pre národný folklór. Nariadenie bude priamo vykonateľné a záväzné naprieč celou Európskou úniou a prevádzkovatelia informačných systémov sa tak nebudú musieť riadiť odlišnými zákonmi v jednotlivých krajinách, kde podnikajú. Pod jednotnými pravidlami je potrebné vnímať aj sankčné možnosti dozorných orgánov. Pokuty, ktoré boli v minulosti pre internetových gigantov sotva pošteklením sa tak navýšia až na percentá z celosvetového ročného obratu.
  • Podnikanie na trhu EÚ = dodržiavanie pravidiel EÚ. Firmy sídliace mimo EÚ budú podľa nového právneho rámca povinné dodržiavať jednotné pravidlá ochrany osobných údajov EÚ, pokiaľ chcú vstúpiť na jej trh. Okrem efektívnejšej ochrany osobných údajov 500 miliónov obyvateľov EÚ to prinesie aj férovejšiu obchodnú súťaž, keď boli domáci podnikatelia viazaní miestnymi pravidlami voči firmám z krajín s nižšou úrovňou ochrany osobných údajov v obrovskej konkurenčnej nevýhode.
  • Právo byť zabudnutý. Úplná kontrola nad spracúvanými osobnými údajmi sa dostane do rúk dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania. Okrem iných práv budú mať k dispozícii právo požadovať odstránenie svojich osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. Toto právo však nie je absolútne, pokiaľ existujú legitímne dôvody pre ďalšie uchovávanie spracúvaných osobných údajov.
  • One-stop-shop. Tento bod prináša dotknutým osobám ako aj prevádzkovateľom úľavu z potreby komunikovať s viacerými dozornými orgánmi. Dotknutá osoba sa môže so svojou sťažnosťou obrátiť na ktorýkoľvek dozorný orgán v EÚ vo svojom jazyku. Prevádzkovateľ zase bude konfrontovaný iba dozorným orgánom, v jurisdikcii ktorého sídli.

Jednoznačný výsledok hlasovania v Európskom parlamente dáva predpoklad aj pre rýchle schválenie v Rade ministrov. Predstavou zástupcov Európskeho
parlamentu je schválenie novej legislatívy ešte pred májom 2014, kedy sú naplánované voľby europoslancov. Rada zastáva zdržanlivejší postoj s víziou roku 2015. Či už bude finálne znenie nariadenia schválené v priebehu budúceho roka alebo začiatkom toho ďalšieho, čoskoro nahradí nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý schválil náš parlament. Nový zákon je u nás účinný len od 1. júla 2013 a už onedlho sa tak môže stať minulosťou.

Pridaj komentár