Nie všetko patrí na web…

O WEB 2.0 sa už popísalo mnoho. Koncoví užívatelia – jednotlivci, ktorí boli pomerne dlho iba konzumentmi obsahu sa skokom dostali do úplne novej pozície. Začali generovať svoj vlastný obsah a publikovať ho.

Túto možnosť dostali náhle a bez akéhokoľvek návodu, bez poznania všetkých dôsledkov, ktoré im môže priniesť. Prišla k nim spolu s nástupom aplikácií vytvorených práve na tento účel – dať bežnému človeku s prístupom na internet šancu a priestor na to, aby sa podelil so svojimi odbornými skúsenosťami, ale (bez ohľadu na to aký je) aj so svojim súkromným životom.

Typickým príkladom je BLOG, ktorý registrovaným užívateľom umožňuje vytvárať si internetové stránky a kŕmiť ich obsahom podľa vlastného uváženia. Takýto užívateľ spravidla podlieha povinnosti dodržiavať všeobecné podmienky portálov a odkliknutím súhlasu vezme na vedomie aj zoznam vecí, ktoré na jeho webstránku nepatria. Nikto mu však nepovie, že na web proste nemá nerozvážne uploadovať osobné údaje. Z pravidiel portálov zväčša vyplýva, že blogger nemá zverejňovať osobné údaje iných osôb bez ich súhlasu. Bloggeri si však často neuvedomujú, že opatrní by mali byť aj vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa týkajú ich vlastnej osoby.

Zverejňovanie osobných údajov má pomerne rozsiahle dôsledky aj do budúcna. Prakticky je to licencia na spracúvanie osobných údajov pre kohokoľvek, kto sa k nim dostane. Bez súhlasu dotknutej osoby možno osobné údaje spracúvať vtedy (okrem iného), ak sa spracúvajú už zverejnené osobné údaje. V týchto prípadoch treba osobné údaje náležite označiť a byť pripravený, že ak to bude potrebné (napr. návšteva inšpektora z UOOU SR) treba preukázať, že spracúvané osobné údaje boli už zverejnené. Domáhať sa ochrany proti spracúvaniu zverejnených údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov je potom prinajmenšom problematické.

Táto otázka je dôležitá aj z pohľadu detských bloggerov či microbloggerov. Deti sa ešte stále zžívajú s internetom ľahšie ako ich rodičia. Otvorene pritom píšu o všetkom čo zažívajú, alebo čo ich trápi. Vytvárajú fotogalérie, uploadujú videá zo svojich mobilov, popisujú seba a svojich rodičov. Nerozlišujú medzi bežnými neškodnými informáciami a osobnými údajmi či dokonca citlivými osobnými údajmi. O tom, že takýmto správaním priťahujú pozornosť rôznych typov surferov asi netreba písať. Je samozrejme na rodičoch ako sa k tomu postavia.

Na pomoc novodobým redaktorom (bloggerom a ostatným čo publikujú online) rovnako ako aj ich (občas aj prekvapeným) rodičom prichádza viacero webov zameraných na problematiku súkromia:

a určite sa nájde aj viacero iných stránok, ktoré pomôžu všetkým čo majú záujem dozvedieť sa z tejto oblasti čo najviac. V prípadoch keď práve blogger je tá osoba, ktorá píše a zverejňuje obsah, totiž nebude mať možnosť hnevať sa na niekoho iného za zverejnenie dát nepatriacich na svetlo internetu.

Pridaj komentár