Neuveriteľné štatistiky bezpečnostných incidentov

Digital Forensics Association vydala štúdiu Suzanne Widupovej pod názvom The Leaking Vault 2011, týkajúcu sa bezpečnostných incidentov spojených z únikom osobných údajov za posledných 6 rokov. Zahŕňa až neuveriteľných 3765 zaznamenaných a zverejnených incidentov a je najväčšou štúdiou svojho druhu. Autorka zozbierala informácie od organizácií, ktoré monitorujú bezpečnostné incidenty a tiež z vládnych zdrojov pričom sa jej podarilo okrem USA zmapovať aj ďalších 33 krajín. Štúdia pokrýva incidenty v období rokov 2005 až 2010 v počte 806,2 milióna záznamov, s ktorými bolo neoprávnene nakladané. V priemere prišli organizácie denne o 388 000 záznamov čo znamená únik 15 000 záznamov každú hodinu za uplynulých 6 rokov. Alarmujúce čísla pre ochranu osobných údajov len dopĺňajú náklady organizácií spojené s bezpečnostnými incidentmi vo výške 156 miliárd USD.

Vzhľadom na to, že naša legislatíva neobsahuje povinnosť informovať verejnosť o bezpečnostných incidentoch, nie sú podobné štatistiky pre Slovensko k dispozícii. Prevádzkovateľ nie je totiž povinný ani notifikovať dotknutú osobu, že jej údaje boli skompromitované, a že by bolo vhodné prijať preventívne opatrenia na to, aby neboli zneužité.

Celá štúdia: https://www.infosecisland.com/download/index/id/34.html

Pridaj komentár