Nedostatok dôvery brzdí online biznis

Podľa nedávnej štúdie, ktorú nechala spracovať Európska komisia, sa až 70% Európanov obáva, že firmy, ktoré online spracúvajú ich osobné údaje (napríklad aj pri internetových nákupoch) ich použijú na iný účel ako ich získali. Aj z tohto dôvodu komisia prezentuje svoje nové návrhy legislatívy ochrany osobných údajov ako jednoduchšie, jasnejšie a silnejšie pravidlá, ktoré pomôžu podnikateľom vybudovať dôveru spotrebiteľa k online biznisu. Nie je žiadnym tajomstvom, že vysoký štandard ochrany osobných údajov je už teraz považovaný za konkurenčnú výhodu. Európska komisia si od nových pravidiel ochrany dát sľubuje zatraktívnenie podnikateľského prostredia, ktoré obchodným spoločnostiam umožní využívať všetky výhody z otvoreného vnútorného trhu, ktoré pre elektronický obchod prináša.

Napriek tomu, že popol si, s ohľadom na existujúcu legislatívu, sype na hlavu samotná Európska komisia, pomaly sa prelamujúci nedostatok dôvery majú na svedomí aj samotní obchodníci, ktorí ochranu osobných údajov podceňujú a zanedbávajú. Skvelé referencie môžu však aj v tomto prípade biznisu len a len prospieť.

ZDROJ: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/minisite/business.html

Pridaj komentár