(Ne)konečný príbeh jednej novely

A je to tu. Dlho očakávaná novela zákona o ochrane osobných údajov sa nám ku koncu roka 2010 dostala na svetlo božie a počas Vianočných sviatkov si ju možno v pokoji a tiež šťastne a veselo preštudovať. Sľubuje nám vyšší level harmonizácie s európskou legislatívou a v tejto súvislosti prináša v batohu darčekov nielen posilnenie právomocí dozorného orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR), doplnenie viacerých administratívnych povinností pre prevádzkovateľov informačných systémov, ale aj dodatočné vysvetlenie niektorých pojmov, ktoré sa zrejme tvorcovi zákona zdali nejasné.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je teda pre všetkých záujemcov k dispozícii na internetovej stránke Portálu právnych predpisov:https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=173&matEID=3434

Na pripomienkovanie je čas do konca tohto roka. Či bude finálna verzia novely, ktorá pôjde na rokovanie Vlády SR, s touto navrhovanou totožná, to sa dozvieme v januári. O jej ďalšom osude potom rozhodne Národná rada SR.

Pridaj komentár