Meeting na ÚOOÚ SR

Dňa 21. septembra 2011 sa uskutočnila návšteva senátorov Stálej komisie Senátu pre ochranu súkromia Parlamentu Českej republiky a predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov Českej republiky RNDr. Igora Němca na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – ako súčasť ich pracovnej cesty na Morave, v Rakúsku a na Slovensku. Obsahom rokovania boli informácie o postavení a súčasnej situácii slovenského úradu, o spôsoboch komunikácie úradov s kompetentnými činiteľmi v oblasti ochrany údajov, ako aj vzájomná výmena skúseností pri riešení problémov.

Prevzatá tlačová správa: http://www.uoou.sk

Pridaj komentár