Legislatíva

Ochrana osobných údajov je v našich zemepisných šírkach pomerne prísne regulovaná. Právna úprava vychádza z predpisov Rady Európy, ale aj Európskej únie. Naprieč celou EÚ nám od 25.5.2018 platí General Data Protection Regulation alebo po našom Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V komunite ochrany osobných údajov sa pomerne rýchlo udomácnila skratka GDPR či „džídípíár“.

Na Slovensku nájdeme prvú zmienku o ochrane osobných údajov:

K uvedenému výpočtu možno pridať celý rad sektorových predpisov, ktoré upravujú jednotlivé oblasti ako napríklad bankovníctvo, telekomunikácie alebo políciu.

GDPR je NARIADENIE. Nariadenia ako také, sú na rozdiel od smerníc (GDPR zrušilo pôvodnú staručkú Smernicu 95/45/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov) priamo vykonateľné a na ich uplatňovanie nie je potrebné písať žiadne vnútroštátne predpisy. To však neznamená, že nemáme žiadny zákon o ochrane osobných údajov. Upraviť je potrebné zriadenie a prevádzku dozorného orgánu, ktorý bude na dodržiavanie predpisov dozerať a verme, že rozumne bude nakladať aj s oprávneniami ukladať sankcie za porušenie pravidiel. K dispozícii má až 20 miliónov eur, čo je oproti 200 tisícom dramatické navýšenie

Z historických análov, ešte pár spomienkových duchov, ktoré nám tu platili do 24.5.2018: