Krik doma a potlesk v Bruseli

Kým z Bruselu prichádzajú správy skôr radostného charakteru o tom, že nová legislatíva ochrany osobných údajov bola takmer jednomyseľne schválená, na Slovensku sa opätovne dvíha búrka nevôle nasmerovaná proti nedávno prijatému zákonu o ochrane osobných údajov.

Republiková únia sa v rôznych médiách necháva počuť, že nový zákon priniesol samé negatíva a chaos:

http://www.podnikam.webnoviny.sk/ekonomika/48/zamestnavatelia-pozaduju-zmenu-ochrany-osobnych-udajov/34929
https://www.istp.sk/clanok/4909/Zakon-o-ochrane-osobnych-udajov-je-pre-firmy-nevykonatelny-a-prilis-prisny
http://ekonomika.sme.sk/c/7134875/ochrana-udajov-priniesla-chaos-tvrdia-firmy.html

Zamestnávatelia novému zákonu vyčítajú:

1. vágnosť pojmov,
2. administratívnu a finančnú záťaž,
3. absurdnosť ustanovení,
4. likvidačné pokuty
5. zodpovednú osobu ako firmou plateného udavača,
6. mnohostranové papierové poučenia oprávnených osôb,
7. povinnosť bezpečnostných opatrení, ktorá vytvorila trh pre poradenské služby.

Na svojom webe zamestnávatelia požadujú zásadné prehodnotenie problematických ustanovení zákona a vyzývajú Úrad pre ochranu osobných údajov, aby v súčinnosti s príslušným rezortom predložil novelu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorá bude zohľadňovať pripomienky zamestnávateľov.

Zamestnávatelia okrem toho vyzývajú Úrad na ochranu osobných údajov SR, aby v rámci implementácie európskej legislatívy v budúcnosti neprekračoval požiadavky a štandardy príslušných smerníc a odporúčaní, a nezhoršoval tým pozíciu slovenských firiem voči ich konkurentom v krajinách EÚ.

Zdroj: http://www.ruzsr.sk/sk/media.html?article=1078

Medzičasom v Bruseli zahlasovali poslanci europarlamentu jednoznačne v prospech pripravovaného nariadenia, ktoré zmení pomery v ochrane osobných údajov vo všetkých členských štátoch EÚ (621:10 hlasov v prospech nového právneho rámca pri absencii 22 poslancov). Navrhovaná legislatíva tak má za sebou prvé čítanie a europarlament, ktorý sa zíde po voľbách v máji bude môcť pokračovať v legislatívnom procese.

Tlačová správa: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20140307IPR38204/20140307IPR38204_en.pdf

Pridaj komentár