International Data Protection Conference – Warsaw 2011

OOUsk sa zajtra vypraví na medzinárodnú konferenciu o ochrane osobných údajov, International Data Protection Conference, ktorú organizuje poľské Ministerstvo vnútra a úrad Generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov. Uskutoční sa 21. septembra 2011 vo Varšave. Partnermi konferencie sú maďarský ombudsman pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií, Ministerstvo verejnej správy a Ministerstvo spravodlivosti Maďarskej republiky, Rada Európy, Academy of European Law a španielske Ministerstvo Spravodlivosti.

Cieľom konferencie sú:

  • upriamenie pozornosti na súčasné a budúce výzvy ochrany osobných údajov,
  • stimulovanie verejnej diskusie ohľadom praktických implikácií pravidiel ochrany osobných údajov,
  • preskúmanie budúcich možností príbuzných oblastí ochrany osobných údajov ako IT bezpečnosť či cloud computing,
  • pritiahnutie pozornosti politikov k diskusii na expertnej úrovni s odborníkmi na praktické uplatňovanie ochrany osobných údajov,
  • zhrnutie záverov z diskusií.

Pridaj komentár