ID thieves are coming to town

Úrad komisára pre slobodu informácií a ochranu súkromia z kanadskej provincie Alberta sa pokúsil prispieť k redukcii predvianočného stresu špeciálnou verziou tradične piesne a zároveň aj pripomenúť všetkým hekticky nakupujúcim ľuďom, že si aj v čase vianočného zhonu majú dávať pozor na svoje osobné údaje a súkromie.

Na melódiu vianočnej piesne „Santa Claus is Coming to Town“ prinášame jej text, spoločne s voľným prekladom do slovenčiny:

Christmas shopping tips to protect your privacy

You better watch out (Radšej si dávaj pozor)
For prying eyes (na sliedivé oči)
Your PIN number (svoj PIN kód)
You need to disguise (musíš skrývať)
ID thieves are coming to town (zlodeji identity prichádzajú do mesta)

They want your credit card (Chcú tvoju kreditkartu)
And bank account too (a tiež číslo účtu)
Looking to steal your revenue (ukradnúť ti zarobené peniaze)
ID thieves are coming to town (zlodeji identity prichádzajú do mesta)

Take care when you are shopping (Dávaj pozor pri nákupoch)
Protect all your ID (chráň si všetky údaje)
Don’t leave your information out (nenechaj ich bez dozoru)
For everyone to see (ani všetkým na očiach)

Oh, you better watch out (Tak, radšej daj pozor)
You need to be wise (musíš byť rozumný)
If online shopping (pokiaľ online nakupujes)
Take care to recognize (snaž sa ich rozoznať)
ID thieves are coming to town (zlodeji identity prichádzajú do mesta)

Originálnu tlačovú správu s tipmi na ochranu súkromia a osobných údajov pri nakupovaní nájdete tu:
https://www.oipc.ab.ca/news-and-events/news-releases/2011/christmas-shopping-tips-to-protect-your-privacy.aspx

Pridaj komentár