FBI – tvoj FRIEND na Facebooku

Americká skupina Electronic Frontier Foundation, ktorá sa venuje ľudským právam v digitálnom svete, vytiahla z Ministerstva spravodlivosti USA cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám prezentáciu o používaní sociálnych sietí orgánmi činnými v trestnom konaní (a inými subjektami).

Prípadným záujemcom je k dispozícii jej originálne (anglické) znenie: http://www.eff.org/files/filenode/social_network/20100303__crim_socialnetworking.pdf

Pridaj komentár