Facebook pootvoril vrátka

Facebook nám včera oznámil potešujúce info o tom, že rozširuje kategórie informácií, ktoré si o sebe môže užívateľ ako dotknutá osoba z jeho archívov vyžiadať:

Starting today, you will be able to download an expanded archive of your Facebook account history. First introduced in 2010, Download Your Information lets you get a copy of what you’ve shared on Facebook, such as photos, posts, messages, a list of friends and chat conversations. Now you can access additional categories of information, including previous names, friend requests you’ve made and IP addresses you logged in from. This feature will be rolling out gradually to all users and more categories of information will be available for download in the future. Download Your Information is available from your Facebook Account Settings.

Prístup k údajom je jednoduchý. Stačí si otvoriť nastavenia účtu a vyžiadať si svoje dáta. Facebook následne začne generovať súbor, ktorý si dotknutá osoba bude môcť stiahnuť. O tom, že dáta sú pripravené na stiahnutie informuje Facebook dotknutú osobu emailom.

Hoci tento prístup jednoznačne krokom vpred, stále je tento balík údajov iba zlomkom toho, čo Facebook reálne o dotknutých osobách spracúva. Facebook ma už teraz pomerne rozsiahle problémy s dodržiavaním legislatívy ochrany osobných údajov v EÚ, momentálne diskutované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) mu však spôsobí ešte hlbšie vrásky.

Zdroj:
https://www.facebook.com/125713384123802/posts/416616365033501

Pridaj komentár