DO-NOT-TRACK je na dobrej ceste aj v EÚ

Už pomerne dlhú dobu prebieha komunikácia medzi zástupcami odvetvia behaviorálného marketingu a Pracovnou skupinou podľa článku 29. Kým jedna strana dala do obehu svoj Code of Conduct, druhá zase prispela svojim stanoviskom Opinion 16/2011 on the EASA/IAB Best Practice Recommendation on Online Behavioural Advertising. Ako sa však zdá, spoločná reč je stále ešte otázkou dlhých rokovaní a kompromisov. Ani nové pravidlá, ktoré si osvojili behaviorálni marketéri totiž podľa ochrancov osobných údajov nespĺňajú požiadavky stanovené v ePrivacy Directive. Skupina29 síce ocenila snahy marketérov pri zavádzaní rôznych mechanizmov, ako výbornú funkciu však vyzdvihla mechanizmus DO-NOT-TRACK z dielne W3C, aj keď úplnú súhru so smernicou ePrivacy nenašla ani tu. DO-NOT-TRACK protokol by mal byť najskôr globálne rozšírený, plus ako tvrdia ochrancovia dát, aby mohol byť v súlade so smernicou, musí umožňovať predchádzajúci súhlas so získavaním osobných údajov priamo v internetovom prehliadači a nesmie vynechať súčasnú opt-out webstránku .

Kde a kedy vznikne kompromis sa ešte budeme musieť nechať prekvapiť.

Zdroj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2012/20120301_reply_to_iab_easa_en.pdf

Pridaj komentár