28. január – Deň ochrany osobných údajov

INFO: Dnes si pripomíname Deň ochrany osobných údajov.
Okrem toho, že mame už jeho jubilejný piaty ročník, oslavujeme aj 30 rokov od prijatia Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov.Linky:Aktivity krajín pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov 2011 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/DPD_Activities_2011.asp

Rozhovor na TVBA.sk – Anna Miklošová a Veronika Žuffová-Kunčová z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (video)
http://www.tvba.sk/t/6066/vieme-ako-si-chranit-sukromie-a-osobne-udaje/

Európska komisia a Rada Európy – spoločný meeting
http://www.data-protection-day.net

Zaujímavé postrehy k Dňu ochrany osobných údajov
http://vyskoc.blog.sme.sk/c/254518/Den-ochrany-osobnych-udajov.html

Pridaj komentár