DEATHMATCH: ÚOOÚ vs. ŠÚ

Sčítanie a vetry okolo neho naberajú na obrátkach. Bratislavský prievan už pomaly roztáča aj spiace vrtule popri ceste na Viedeň. Prečo vlastne sčítanie vzbudilo toľko vášní?

Bude to najskôr evidentným fuckUP-om pri jeho realizácii, ktorá štatistické zisťovania dotiahla až k spracúvaniu osobných údajov so všetkým čo k tomu patrí. Spackané prevedenie sčítania si zobral do hľadáčika aj Úrad na ochranu osobných údajov SR (UOOU), ktorý v súvislosti s ním začal preverovať realizačné kroky Štatistického úradu (SU). Priebežným výsledkom, aj keď bez toho, aby bolo prešetrovanie ukončené a rozhodnutie správneho orgánu vydané, sa ešte dnes UOOU prezentoval na svojej internetovej stránke v dokumente Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktorým sčítaniu a jeho realizácii vytkol viaceré nedostatky z pohľadu ochrany osobných údajov a navrhol postupy na zmiernenie negatívnych dopadov.

SU na tento jemne militantný, ale predsa aspoň náznak pokusu o zmierenie táborov odporcov sčítania a nadšených sčítačov reagoval nevyberanou spätnou paľbou na pozície UOOU v aktualitke Štatistický úrad SR reaguje na Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Vo formálnej časti ju možno považovať za oprávnenú, veď UOOU vec ešte neprešetril úplne a neuzavrel prebiehajúce konanie správneho orgánu, no napriek tomu dáva rozumy a hovorí o porušeniach zákona. Z hľadiska obsahu však UOOU trafil presne do čierneho a SU malo zraziť podpätky a posnažiť, aby vyšlo požiadavkám ochrany osobných údajov v ústrety. Jedine tým by pomohlo samotnému sčítaniu a nemasírovalo by si len urazené ego. Namiesto čohokoľvek konštruktívneho a majúceho zmysel či nebodaj pozitívny dopad na obyvateľa, o ktorého tu predsa ide najviac, vracia radšej urazený SU úder vyjadrením:

Konanie Úradu na ochranu osobných údajov považuje Štatistický úrad SR za neprofesionálne a nekorektné. Postup, ktorý Úrad na ochranu osobných údajov zvolil, vyhrocuje situáciu okolo prebiehajúceho sčítania a znamená zneistenie obyvateľov vo vzťahu k ich povinnosti poskytnúť údaje na účely sčítania.

Štatistický úrad SR preto začiatkom budúceho týždňa postúpi Generálnej prokuratúre SR podnet na porušenie zákona Úradom na ochranu osobných údajov.

Pridaj komentár