Dáta pripraviť! A odovzdať!

Z kuchyne Ministerstva vnútra sa nedávno pred zraky verejnosti dostal návrh novely policajného zákona. Zaujímavosťou, okrem pomerne komplexnej úpravy poskytovania informácií a osobných údajov v rámci EÚ, je hlavne novinka – nový § 33 (bod 19): „Oprávnenie na údaje vytvorené prevádzkou internetu“. Pokiaľ tento materiál prejde celú strastiplnú cestu procesu normotvorby bez zásadných zmien bude si môcť policajt pri plnení všetkých svojich úloh určených policajným zákonom pýtať od prevádzkovateľa web servera a poskytovateľa pripojenia do internetu tzv. logovacie súbory.

Okrem logov si však policajt bude môcť k plneniu vybraných úloh vypýtať aj informácie (=čokoľvek) a osobné údaje ich klientov. Rozsah osobných údajov, ktoré bude môcť policajt takto požadovať je obmedzený na meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresa pobytu.

Pri kých vybraných úlohách by mal mať policajt takéto oprávnenia?

 • ochrana života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a ochrana majetku,
 • odhaľovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov,
 • odhaľovanie daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
 • vyšetrovanie o trestných činoch
 • boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
 • zaistenie osobnej bezpečnosti prezidenta, premiéra a iných vybraných osôb,
 • ochrana vybraných objektov,
 • odhaľovanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov,
 • pátranie po osobách a pátranie po veciach,
 • poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,
 • kriminalisticko-expertízna a znalecká činnosť.

Navrhovaná úprava by podľa dôvodovej správy mala policajtom pomôcť v boji proti detskej pornografii, softvérovému pirátstvu, útokom hackerov, poplašným správam či ohováraniu. Aj za súčasného stavu je však možné dostať sa k týmto údajom a donútiť prevádzkovateľa web servera a poskytovateľa internetového pripojenia dáta vydať. Proces je však zložitejší lebo je naviazaný na súhlas predsedu senátu súdu alebo prokurátora. Takýto postup sa policajtom zrejme javí ako pomalý a neefektívny.

Nie je to prvýkrát čo sa Ministerstvo vnútra pokúša o čosi podobné. Pokus zbaviť sa súhlasu súdu či prokurátora tu bol aj minulý rok. Schovaný bol za harmonizačnú novelu zákona o elektronických komunikáciách. Vtedy sa voči týmto snahám postavilo Ministerstvo spravodlivosti, generálny prokurátor, ale aj Úrad na ochranu osobných údajov. Skončilo to ústupom, na ktorý „vnútráci“ zavelili, hoci v médiách sa nechali počuť, že to skúsia inou cestou.

Zdá sa teda, že „cesta“ je na svete. Uvidíme či bude zarúbaná ochrancami základných ľudských práv a slobôd alebo sa to ministerstvu na druhýkrát podarí.

Pridaj komentár