Ďalšia zmena pravidiel ochrany osobných údajov?

Posledný februárový deň tohto roka priniesol do parlamentu novú tlač 936, ktorej obsahom je návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLIAČIKA, Richarda SULÍKA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladatelia v dôvodovej správe uvádzajú, že „zákon pod zámienkou lepšej transpozície európskej legislatívy priniesol enormný nárast finančného aj časového zaťaženia podnikateľských, ale aj štátnych subjektov v dôsledku nových byrokratických povinností, ktoré ale nepomohli reálnemu zvýšeniu ochrany osobných údajov“. Z tohto dôvodu pripravili návrh novely zákona o ochrane osobných údajov, ktorý plánujú zmeniť nasledovným spôsobom:

1. vyňať biometrické systémy, ktoré jednosmerne premieňajú biometrické údaje na kódy spod režimu ochrany biometrických údajov (takýto postup by legalizoval napríklad biometrické dochádzkové systémy, ktoré podliehajú povoleniu v osobitnej registrácii na Úrade na ochranu osobných údajov SR),
2. zrušiť skúšky zodpovedných osôb, ktoré organizuje Úrad na ochranu osobných údajov SR (povinnosťou absolvovať skúšku bola pôvodne nahradená požiadavka na odbornú spôsobilosť zodpovednej osoby, pričom zrušením povinných skúšok by prestala v zákone existovať akákoľvek požiadavka na jej odborné vyškolenie či znalosti),
3.zrušiť osobitnú registráciu informačných systémov (Úrad na ochranu osobných údajov SR by prišiel o oprávnenie zastaviť prevádzkovateľa ešte pred začatím spracúvania a aktívne rozhodnúť o tom či spracúvanie povolí, ktoré má vo vzťahu k špecifickým informačným systémom),
4. zrušiť evidenciu informačných systémov (interné vedenie evidencie o informačných systémoch by prestalo byť povinným),
5.zrušiť povinnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR uložiť pokutu za každé porušenie zákona nahradené oprávnením rozhodnúť o jej neuložení (dozorný orgán by mohol pôsobiť aj výchovne, nielen represívne),
6.predĺžiť ročné lehoty prechodných období na úpravu zmluvných vzťahov so sprostredkovateľom a opätovné poverenie oprávnených osôb až na 2 roky odo dňa účinnosti zákona o ochrane osobných údajov.

STIAHNITE SI: Text návrhu novely zákona o ochrane osobných údajov

STIAHNITE SI: Text dôvodovej správy k návrhu novely zákona o ochrane osobných údajov

Poslanci vytýkajú zákonu o ochrane osobných údajov „3 druhy registrácie informačných systémov, povinnosť personalizovaného obsiahleho poučenia oprávnených osôb, povinnosť spracovania bezpečnostného projektu, zodpovednú osobu a sprísnenie udeľovania pokút“. Poučeniu oprávnených osôb a bezpečnostným projektom sa však vo svojom návrhu vyhli a zodpovednú osobu síce zbavili povinnej skúšky, ale nedoplnili povinnosť disponovať znalosťami o ochrane osobných údajov. Na druhej strane si cestu do ich návrhu našli biometrické systémy, ktoré sa chcú dostať spod prísnych pravidiel platných pre spracúvanie biometrických údajov.

Tlačovka SAS z 21.2.2014 (VIDEO)

Či sa aktivita poslancov strany SAS dostane ďalej v legislatívnom procese už bude závisieť aj od ich ostatných kolegov. Vláda SR sa už pred niekoľkými týždňami cez Radu solidarity a rozvoja nechala počuť, že je pripravená novelizovať zákon, ak sa ukáže, že je nad rámec požiadaviek EU.

Pridaj komentár