Cezhraničný tok osobných údajov

Cezhraničný tok osobných údajov je prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky.

Úrad na ochranu osobných údajov SR spracoval k tejto téme Metodické usmernenie č. 4/2013 Cezhraničný prenos osobných údajov.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na stránkach úradu je stále dostupné aj usmernenie k cezhraničnému toku podľa starého zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Späť na SLOVNÍK.

Pridaj komentár